Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Nama'Ba'Entaras -AKI A BÉKÉT HORDOZZA A FÖLDÖN

OMAR TA SATT, (üdvözlés Elohim-fény nyelven) kedves Nama'Ba'Entaras!

Az eredetneved: NAMA'BA'ENTARAS
Jelentése: AKI A BÉKÉT HORDOZZA A FÖLDÖN (hozza a Földre)
Kozmikus Szüleid: ADONAI ASHTAR SHERAN (Kozmikus Béke Konföderáció) és SHERIN (A Vénusz első Lénye, Bölcse és a Csillagmagok Őre)
Eredet frekvencia: ANGYALOK FREKVENCIÁJA
A te esszenciád, melyet a Földön fénylényként magadban hordasz, az Univerzumban egy energiamezőbe van lehorgonyozva. Ezt az energiamezőt a Szellemvilág az Eredetként határozza meg. Ez az Eredet mindent magában foglal, a te komplett mátrixodat, valamint a feladatot, amiért ez az energiamező létrejött. Egyszer ebből az energiamezőből egy rész lehasadt, hogy önmagát különböző módokon megismerje és inkarnálja. Ez az Isteni Mag, melyet magadban hordasz. Ő egyedülálló (egyedi) és ő biztosítja a személyiségedet, a tulajdonságaidat és Isteniségedet. Ezt az Eredetet, akitől származol, az Univerzumban a Kozmikus Szüleid teremtették.Kozmikus Szüleid különleges ismertetőjeleket hordoznak magukban, és eredeted teremtési folyamata során ezeket neked továbbadják. Ez ahhoz hasonló, mint a földi szüleid esetében, akiktől bizonyos géneket örököltél. Ugyanígy kapsz Kozmikus Szüleidtől részeket és tulajdonságokat. Ez az üzenet sok tekintetben új. De maga az az információ, hogy minden embernek vannak Kozmikus Szülei, mindinkább elterjed az emberek között.
Fontos azt is tudni, hogy minden Eredet a teremtésekor nevet kap, az Eredet-nevét.
Ennek a névnek semmiképpen nincs köze az angyal-névhez (Lélek-névhez). A 48 lépés alatt (ford: a Kryon iskola menete) újra és újra elmondjuk, mennyire fontos, hogy használd az eredet-nevedet, mert ez tartalmazza azt a rezgést, mely a DNS-ed kikódolja, és téged Isteni Önvalód tudatára ébreszt.
A magas Fény-Tanácsának 36 tagja átadta az üzenetet, hogy Lady Gaia emelkedő rezgése miatt a Kozmikus Szülők egyre erősebben hatnak és mindenek előtt a Fény Úttörői fogják Kozmikus Szüleik tulajdonságait erőteljesen érezni.Gyakran kérdezik meg tőlem, miért vannak szellemi lényeknek különböző ismertetőjegyei. Ezt szeretném röviden ismertetni.Az Univerzumban minden lénynek saját feladata van, és egy sajátos rezgéssel rendelkezik. Miután minden lény közösen a szeretetben működik, egy Egység jön létre, amihez te is kapcsolódsz.Én minden nap csatornázok Kryon-tanulók részére eredet-neveket, melyek jelentése: a kozmikus szülők és az eredet. Amióta a Fény Magas Tanácsa átadta az üzenetet, hogy a Kozmikus Szülők egyre erősebben hatnak, sok ember tudni szeretné, milyen jellegzetességeket hordoznak Kozmikus Szüleik. Ezért határoztam el, hogy a különböző Kozmikus Szülők tulajdonságait lejegyzem.
Tudnod kell, hogy különbség van a Valóság és a dualitás között. Így lehetséges, hogy a tulajdonságok a Valóságban másként jelennek meg, mint a dualitásban. De minél többet tartózkodsz a Valóságban és minél jobban felveszed a Valóság rezgését, annál erősebben érezheted Kozmikus Szüleid jellegzetességeit, és annál erősebben tudsz ennek kifejezést adni a dualitásban.
A szüleid mindent beletettek ebbe a névbe, ami te vagy:
Az összes képességedet, feladatodat, és minden erődet. Minél jobban összekötődsz a neveddel, annál jobban fogod ezt az eredetenergiát érezni.
Alapvetően tudnod kell, hogy eredetedben rezgésből, hangból, és színből állsz. De az esszenciád egyedülálló az univerzumban.Mindenesetre az emberi nyelv behatároltságából kifolyólag egy névnek, ami az eredetet fejezi ki, több különböző jelentése is lehet. De az esszencia egyedülálló.
Sok erőt és örömöt kívánunk neked ezzel az átadással!
Sabine - Sangitar
és a SHIMAA csapata
EGY FÉNYLÉNY SZÜLETÉSE
TE IS ÍGY TEREMTŐDTÉL
Két teremtő Angyalra van szükség, hogy egy Fény (lény) megteremtődjön. A Fényt hangfrekvenciával hozzák létre (nemzik), mely addig vibrál, amíg a Fény egy bizonyos nagyságot, mennyiséget el nem ér. Ekkor a Fényt különböző frekvenciák köszöntik. Öröm és szeretet ünnepet ülnek a tiszteletére.
A kozmikus Szülők egy membránba helyezik és elviszik a különböző bolygókhoz. Ott a Fény magához veszi a bolygók energiáját. Ezt a formálódás (alakulás) fázisának nevezzük. A Kozmikus Szülők állapítják meg, mennyi energiát vesz fel a mindenkori bolygókból. Semmi nem történik véletlenül. A Kozmikus Szülők tudják, mi célból hívták életre a Fényt.
Mondok egy példát:
Ha a Kozmikus Szülők a Fényt pl. a Szíriuszhoz viszik, és úgy döntenek, hogy ott hosszasabban időzzön, akkor nagyon sok gyógyító energiát vesz fel. A dualitásban ez azt jelenti, hogy ez az ember különleges gyógyító képességekkel rendelkezik.
Amint lezáródik a formálódás fázisa, a Fény egy saját eredeti (ősi) multidimenzionális hangsorral rendelkezik már. Ezt fogják az eredetnevének nevezni. A Szellemi világ elhatározta, hogy ezt a hangsort betűk formájában átadják az embereknek.
Végezetül a Fény (lény)-t a Kozmikus Szülők az Isteni Gondolatmezőhöz vezetik. Az Isteni Forrás egy tökéletes hangzást fűz hozzá. Ő áldáscseppekkel körülöleli a Fénylényt, melyet Isten leheletének nevezünk. A Szülők most az eredeti frekvenciába visszaviszik és az ő Fénylényüknek a legmagasabb energiájú, rezgésű hangzást kezdik énekelni.
Ezáltal egy összeolvadás történik. Mély szeretettel és egy eltéphetetlen kötelékkel kapcsolódik most össze a Fénylény a Kozmikus Szülőkkel. Az összeolvadás során kerül átadásra a Fénylénynek a Szülők tulajdonsága.
A folyamat itt befejeződik, és a Fénylényt megszabadítják a membrántól. Ezt a membránt a Kozmikus Szülők egy fénycsarnokba viszik, ahol megőrzik, amíg a Fénylény majd egy napon ismét vissza nem tér.
Amikor te egy inkarnáció után visszatérsz az Univerzumba, a Kozmikus Szüleid fogadnak, és elvezetnek a membránodhoz. A membránban tárolódik el minden, amit ebben az inkarnációdban megéltél.
( Forrás: Sabine Sangitar: Az eredetnevek könyve / 2009 /
ANGYALOK FREKVENCIÁJA
Az Angyalok Frekvenciája a legnagyobb mező az univerzumban. Néhány teremtőangyal teremt fényt az Angyalok Frekvenciájában is és az Elohim mezőjében is. Ez a fény küldetésének a függvénye, akit megteremtenek, és aki így veheti fel a szükséges eredet energiát. Az Angyalok Frekvenciájából származó embereknek nagyon sok képességeik vannak. Legtöbbször jó földelésükkel tűnnek ki, valamint kötelességtudóak, és megbízhatóak.
SZÜLEID NEVÉNEK ELOHIM-Nyelv ELEMZÉSE
9. FEJEZET: Az Elohim nyelve
Sabine Sangitar: „Az eredetnevek könyve” c. könyvből
Az Univerzumban a Fény(lény)ek vibráló hangok által értik meg egymást. Az Elohim nyelvét nem kizárólag csak az Elohim területén használják, hanem ott teremtették meg és szerte az egész Univerzumban használják.
Minden egyes betű egy meghatározott tulajdonságot és energiát képvisel.
Mit jelent ez számunkra?
Emberi értelmünkkel nem tudjuk teljes mélységében felfogni. Ami számunkra fontos, hogy az egyes betűk jelentéséből fel tudod mérni, mit jelent egyes angyalok, vagy kristályok neve, ezt az energiát aztán a magad számára hasznosíthatod.
Adonai Ashtar Sheran
Képességei: a struktúrák rendezése, igazságosság, bátorság, és a nőies és férfias energiák kiegyenlítése.
Betűinek az Elohim abc szerinti jelentései:
A - Folyó/ Áradó szeretet
S - Gondoskodó szeretet
H - Utazó/ Veled tartó szeretet
T - Odaadó szeretet
A - Folyó/ Áradó szeretet
R - Védelmező szeretet
S - Gondoskodó szeretet
H - Utazó/ Veled tartó szeretet
E - Strukturált szeretet
R - Védelmező szeretet
A - Folyó/ Áradó szeretet
N - Megáldó szeretet
Sherin
Képességei: bölcsesség, szépség, ragyogás, és az emberek kísérése, akik az aspektusaikkal a valóságba utaznak.
S - Gondoskodó szeretet
H - Utazó/ Veled tartó szeretet
E - Strukturált szeretet
R - Védelmező szeretet
I - Kísérő szeretet
N - Megáldó szeretet
A neved Nama'Ba'Entaras betűinek kibontott jelentése:
(Az Angyalok Frekvenciája abc jelentése szerint)
Eredetneved lenyomatok hangsora. Az eredetnevek átadása a Szellemi világ által biztosított lehetőség, hogy számodra egy név hangzásán keresztül ezt elhozzák neked. Minden betűnek külön jelentése van.
Különösen jelentős az 1. 2. és az utolsó betű!
AZ E: a megteremtésed alapja, az N: a legfontosabb tulajdonságod, képességed, az S: az összes inkarnációd alap témáját jelenti.
Ezek a kiemelt fontosságú betűk azok, melyeknél a tulajdonság a Felső Énedtől ered (az Atya, Anya vagy a Fiú univerzumtól, tehát Melek Metatron, Shakti, vagy Jézustól ( Lord Sananda), de csupán egyikük energiájából. Esetleg próbálj ráérezni, melyiküket érzed közelinek, de a beavatásnál megkapod.
Eredetneved első betűje hordozza teremtésed lenyomatát és megmutatja, miért teremtődtél meg.
A második betű a legnagyobb képességed lenyomata. Ez a képesség felel meg legnagyobbrészt feladatodnak.
Az utolsó betű olyan lenyomatot tartalmaz, mely az összes inkarnációdban jelentős szerepet játszik. Újra és újra erre vagy hivatott. Utolsó betűddel ebben az életben is konfrontálódsz. Ha te pl. korábbi inkarnációid során sokat dolgoztál utolsó betűd témájával, akkor ez most energetikailag nagyon feltöltött és nagyon hatékony lehet.
Ezeknél mutatkozik meg Legfelső Éned hatása, ezeket tőle kaptad. (Ő teremtésed harmadik energiája)
Nama: egy cím, melyet a nagyon sok inkarnáción keresztüli fénnyel teli tevékenységért kap egy entitás, amit a szellemi világ különlegesen honorál. A sok különböző korszakban egészen másként nézett ki a tevékenység a Földön. Így pl. az atlantiszi időszakban egy fényharcos a földi élete veszélyeztetésével harcolt. Nagyon sok fájdalmat és megaláztatást kellett átélnie. Aki ezt a címet magkapta, nagyon nagyot teljesített. Ezt a címet egy energiamintaként a merkabába helyezik el. A megfelelő pillanatban ezt az energiát tudatos szintre juttatják.
Ba: Ezen cím tulajdonosa az atlantiszi időkben a bolygószintű föld-energiát emelte. Különleges módon szolgálták fényükkel a Földet. Ezt a címet egy energiamintaként a teljes rendszerben helyezik el. A megfelelő pillanatban ezt az energiát tudatos szintre juttatják.
’ aposztrof: egy vagy több ’ az eredetnévben azt jelenti, hogy az entitás több feladatot lát el az univerzumban. Ha a lény több képességet igényel egy feladathoz, ezt egy egyedi hangzás és ezzel együtt egy új színsáv hozzáadásával kapja meg, melyet a nevében ’aposztroffal jeleznek.
NEVED JELENTÉSE – Aki a Békét hordozza a Földön
E – Nemes lelkűség (megteremtésed alapja)
A nemes lelkűség az a képesség, mikor az embereknek, vagy a földnek önzetlenül, mindennemű egó nélkül segítesz. Ez mély szándéknélküliséget és sok bátorságot kíván.
N – Tudás (legfontosabb képességed)
Sok univerzális tudást van benned, amelyet az isteni magodon keresztül hívhatsz le. Nagyon jó intuíciós képességed van.
T – Energiák emelése
Az a képességed, hogy az emberek és a bolygó energiáját megemeld. Kérlek, bánj figyelmesen ezzel a képességeddel. Nem mindig tanácsos ugyanis, a generális energia növelés. Mérlegelni kell, ez valójában mikor jelent segítséget.
A – Energia átalakítás
Rendelkezel a képességgel, hogy energiákat transzformálj. Ez gyakran már egy beszélgetés során megtörténik, anélkül, hogy ennek tudatában lennél. Ismerek fénymunkásokat, akik ezzel a képességgel rendelkeznek, és gyakran érzik magukat fáradtnak és kimerültnek, anélkül, hogy tudnák, miért. Ha valaki ezzel a képességgel rendelkezik, nagyon fontos a mindennapos földelés és tisztítás.
R – Papi energia
Egy pap, vagy papnő nagyon speciális képességével rendelkezel. Energiát tudsz emelni. De a legfontosabb ebben a képességben az az erő/hatalom, hogy szeretetköteléket tudsz kapcsolni Luciferhez. Nagyon magas küldetésed van.
A – Energia átalakítás
Rendelkezel a képességgel, hogy energiákat transzformálj. Ez gyakran már egy beszélgetés során megtörténik, anélkül, hogy ennek tudatában lennél. Ismerek fénymunkásokat, akik ezzel a képességgel rendelkeznek, és gyakran érzik magukat fáradtnak és kimerültnek, anélkül, hogy tudnák, miért. Ha valaki ezzel a képességgel rendelkezik, nagyon fontos a mindennapos földelés és tisztítás.
S – Gyógyítás csatornája (minden inkarnációd alap témája, energetikailag a legfeltöltöttebb)
Egy gyógyító képességeit hordozod.
Ezen tudás befogadásához sok erőt és örömet kívánok,
ELEXIER-ben,
Shana
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.