Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Nama'Ba’Entaras A Kerkasztal Lovagja

 

OMAR TA SATT, kedves NAMA’BA’ENTARAS !
Eredetneved: Nama'Ba’Entaras
Neved jelentése: A Kerekasztal Lovagja
Kozmikus Szüleid: Michael Arkangyal és Myriel
Eredeted: Angyalok frekvenciája
 
Szüleid ebbe a névbe mindent elhelyeztek, ami Téged jelent:
Összes képességedet, feladatodat, és összes erődet. Minél inkább összekapcsolódsz neveddel, annál jobban fogod eredetenergiádat érezni.( néha mondd ki, figyeld energiáját)
Alapvetően tudnod kell, hogy eredetedben egy rezgésből, hangból és színekből állsz. De esszenciád, eredeted mégis egyedülálló. Mindenesetre az emberi nyelv korlátozottságából fakadóan egy név, mely az eredetet fejezi ki, számtalan jelentést hordozhat. De esszenciád teljesen egyedi ( az egész Univerzumban csak egy van belőled és minden lény ezen a néven ismer Téged)
ELEMZÉS
Sabine Sangitar: „Az eredetnevek könyve” alapján (fordítás: Mélvin-Maja)
EREDETED ENERGIÁJA – ANGYALOK FREKVENCIÁJA
Az angyalok frekvenciája a legnagyobb mező az Univerzumban. Néhány teremtő angyal egyaránt teremt Fényeket az angyalok frekvenciájában, és az Elohim frekvenciájában is. Ez attól a feladattól függ, amire a Fényt megteremtették. Azok az emberek, akik az angyalok frekvenciájából származnak, nagyon sok képességgel rendelkeznek. Jó földelésük révén emelkednek ki, megbízhatóak és kötelességtudóak.

SZÜLEID NEVÉNEK ELOHIM-Nyelv ELEMZÉSE

9. FEJEZET: Az Elohim nyelve

Sabine Sangitar: „Az eredetnevek könyve” c. könyvből részlet ( Fordítás: Mélvin-Maja)
Az Univerzumban a Fény(lény)ek vibráló hangok által értik meg egymást. Az Elohim nyelvét nem kizárólag csak az Elohim területén használják, hanem ott teremtették meg és szerte az egész Univerzumban használják.
Minden egyes betű egy meghatározott tulajdonságot és energiát képvisel.
Mit jelent ez számunkra?
Emberi értelmünkkel nem tudjuk teljes mélységében felfogni. Ami számunkra fontos, hogy az egyes betűk jelentéséből fel tudod mérni, mit jelent egyes angyalok, vagy kristályok neve, ezt az energiát aztán a magad számára hasznosíthatod.
MICHAEL ARKANGYAL
Energiák tisztítása, a tett bátorsága, tudás és a bölcsesség tartoznak a legfőbb képességei közé. Michael gyermekei többnyire összeköttetésben vannak a mágiával és kristálytiszta energiájuk van.
A dualitásban többnyire összezavarodottak és nehezükre esik az összpontosítás. De ha felébrednek, akkor céltudatosak és a teljes őszinteségükben működnek.
Michael neve a következő energiákat hordozza ( az Elohim nyelve szerint)
M Bátor szeretet
I Kísérő (követő, veled tartó) szeretet
C Feltétel nélküli szeretet
H Utazó ( kiterjedő) szeretet
A Folyékony ( áramló) szeretet
E Strukturált szeretet
L Gyógyító szeretet
MYRIEL
Myriel jellemzői: a rituálék végrehajtása, energiák emelése és azon emberek segítése, akik Merkabájukkal utaznak.
Myriel a Gizai piramis főpapnője, Teltosban működik. Ő Merlin első tanítványa. Sok energiát hordoz magában, és ezt továbbadja gyermekeinek, akik többnyire nagy mágikus képességet (hajlamot) hordoznak magukban, jó gyógyítók és beavatásokat vezetnek.
A dualitásban legtöbbször az emberi szeretettel van problémájuk, bár nagy vágyat hordoznak a szeretet iránt. Partnerüket vagy más embereket nem engednek közel magukhoz. Sok különböző energiát éreznek magukban.
Ha felébrednek, akkor mágikus képességeik előjönnek és érzik erejüket és szilárdságukat. Leginkább a mágiához és a gyógyításhoz vonzódnak. Mesterek az energiák emelésében. Szeretik a szertartásokat, és odaadással végzik ezeket. Ha megtalálták útjukat, senkinek és semminek nem hagyják, hogy letérítse őket róla.
Myriel neve a következő energiákat hordozza: ( az Elohim nyelve szerint)
M Bátor szeretet
Y Lebegő (vibráló) szeretet
R Oltalmazó (védelmező) szeretet
I Kísérő (követő, veled tartó) szeretet
E Strukturált szeretet
L Gyógyító szeretet
A neved betűinek - Nama'Ba’Entaras -kibontott jelentése:
(Az angyalok frekvenciájának abc jelentése szerint)
Különösen jelentős az 1. 2. és az utolsó betű!
Az E: a megteremtésed alapja, az N: a legfontosabb tulajdonságod, az S: az összes inkarnációd alap témáját jelenti.
Ezek a kiemelt fontosságú betűk azok, melyeknél a tulajdonság a Felső Énedtől ered ( az Atya, Anya vagy a Fiú univerzumtól, tehát Melek Metatron, Shakti, vagy Jézustól ( Lord Sananda) , de csupán egyikük energiájából. Próbálj ráérezni, melyiküket érzed közelinek, de a beavatásnál megkapod.
Eredetneved első betűje hordozza teremtésed lenyomatát és megmutatja, miért teremtődtél meg.
A második betű a legnagyobb képességed lenyomata. Ez a képesség felel meg legnagyobbrészt feladatodnak.
Az utolsó betű olyan lenyomatot tartalmaz, mely az összes inkarnációdban jelentős szerepet játszik. Újra és újra erre vagy hivatott. Utolsó betűddel ebben az életben is konfrontálódsz. Ha te pl. korábbi inkarnációid során sokat dolgoztál utolsó betűd témájával, akkor ez most energetikailag nagyon feltöltött és nagyon hatékony lehet.
Ezeknél mutatkozik meg Legfelső Éned hatása, ezeket tőle kaptad. (Ő teremtésed harmadik energiája)
Nama: egy cím, melyet a nagyon sok inkarnáción keresztüli fénnyel teli tevékenységért kap egy entitás, amit a szellemi világ különlegesen honorál. A sok különböző korszakban egészen másként nézett ki a tevékenység a Földön. Így pl. az atlantiszi időszakban egy fényharcos a földi élete veszélyeztetésével harcolt. Nagyon sok fájdalmat és megaláztatást kellett átélnie. Aki ezt a címet magkapta, nagyon nagyot teljesített. Ezt a címet egy energiamintaként a merkabába helyezik el. A megfelelő pillanatban ezt az energiát tudatos szintre juttatják.
Ba: Ezen cím tulajdonosa az atlantiszi időkben a bolygószintű föld-energiát emelte. Különleges módon szolgálták fényükkel a Földet. Ezt a címet egy energiamintaként a teljes rendszerben helyezik el. A megfelelő pillanatban ezt az energiát tudatos szintre juttatják.
’ aposztrof: egy vagy több ’ az eredetnévben azt jelenti, hogy az entitás több feladatot lát el az univerzumban. Ha a lény több képességet igényel egy feladathoz, ezt egy egyedi hangzás és ezzel együtt egy új színsáv hozzáadásával kapja meg, melyet a nevében ’aposztroffal jeleznek.
NEVED JELENTÉSE – A Kerekasztal Lovagja
E – Nemes lelkűség (megteremtésed alapja)
A nemes lelkűség az a képesség, mikor az embereknek, vagy a földnek önzetlenül, mindennemű egó nélkül segítesz. Ez mély szándéknélküliséget és sok bátorságot kíván.
N – Tudás (legfontosabb képességed)
Sok univerzális tudást van benned, amelyet az isteni magodon keresztül hívhatsz le. Nagyon jó intuíciós képességed van.
T – Energiák emelése
Az a képességed, hogy az emberek és a bolygó energiáját megemeld. Kérlek, bánj figyelmesen ezzel a képességeddel. Nem mindig tanácsos ugyanis, a generális energia növelés. Mérlegelni kell, ez valójában mikor jelent segítséget.
A – Energia átalakítás
Rendelkezel a képességgel, hogy energiákat transzformálj. Ez gyakran már egy beszélgetés során megtörténik, anélkül, hogy ennek tudatában lennél. Ismerek fénymunkásokat, akik ezzel a képességgel rendelkeznek, és gyakran érzik magukat fáradtnak és kimerültnek, anélkül, hogy tudnák, miért. Ha valaki ezzel a képességgel rendelkezik, nagyon fontos a mindennapos földelés és tisztítás.
R – Papi energia
Egy pap, vagy papnő nagyon speciális képességével rendelkezel. Energiát tudsz emelni. De a legfontosabb ebben a képességben az az erő/hatalom, hogy szeretetköteléket tudsz kapcsolni Luciferhez. Nagyon magas küldetésed van.
S – Gyógyítás csatornája (minden inkarnációd alap témája, energetikailag a legfeltöltöttebb)
Egy gyógyító képességeit hordozod.
Ezen tudás befogadásához sok erőt és örömet kívánok,
ELEXIER-ben,
Sabine Sangitar
Shana’Maa’Nataa
Kerekasztal lovagjai minőség galaktikus szinten Dr.Czeizel Beatrix-Greskó Anikó Csillagnemzettségek-Lélekcsaládok könyvből részletek:
Preasepe gyönyörű csillag. Ez egy olyan, az Istennő által felszentelt papnői templomtér, ami a világegyetemnek adományozta a „kerekasztal” szakrális szimbólumát, vagyis a demokrácia igazi szent ideáját.
Egy csodálatos, a Lemúriai „ezüstkort” idéző különleges papnői közösség él itt a demokrácia eszmeiségének legtisztább minőségét megvalósítva, kinyilatkoztatva és a világok felé kisugározva. Vagyis egy olyan megegyezés működik itt, hogy a közösség egyként kormányoz, egy létezőként, egymást és a szent célt mélyen átérezve, ami pedig nem más, és nem is kíván több vagy hangzatosabb lenni, mint hogy a közösség virágozzon és minden napja boldogságterméseket hozzon. Az életet mozgató és szervező közös szándék nem más, mint hogy az élet egyre jobb legyen, és abban tovább fejlődjön minden lélek megtalálva a saját sorsa beteljesülését.
Praesepe csillaghalmaza. melyről így írtunk a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvünkben a Szárnyas Oroszlánok történetében:
„Ez egy olyan, az Istennő által felszentelt papnői templomtér, ami a világegyetemnek adományozta a „kerekasztal” szakrális szimbólumát, vagyis a demokrácia igazi szent ideáját. …
Az életet mozgató és szervező közös szándék nem más, mint hogy az élet egyre jobb legyen, és abban tovább fejlődjön minden lélek megtalálva a saját sorsa beteljesülését. Úgy valósítja meg önmagát, hogy közben az együtt rezdülő közösség részeként minden létező, a körbe fűződő minden lélek és minden szív gazdagodjon. Itt szinte teljességgel ismeretlen a „megtartom magamnak” érzés vagy attitűd, mintha mindenki számára teljesen egyértelmű és megkérdőjelezhetetlen lenne, hogy csak úgy lehet birtokolni valamit, ha megosztjuk; és mindaz, ami mindenkié lehet, gazdagíthatja az egyént is. „Együtt, egymásért, Egy-ként!” – ez lehetne Praesepe közösségének mottója.”
 
A te esszenciád, melyet a Földön fénylényként magadban hordasz, az Univerzumban egy energiamezőbe van lehorgonyozva. Ezt az energiamezőt a szellemi világ az Eredetként határozza meg. Ez az Eredet mindent magában foglal, a te komplett mátrixodat, valamint a feladatot, amiért ez az energiamező létrejött. Egyszer ebből az energiamezőből egy rész lehasadt, hogy önmagát különböző módokon megismerje és inkarnálja. Ez az Isteni Mag, melyet magadban hordasz. Ő egyedülálló (egyedi) és ő biztosítja a személyiségedet, a tulajdonságaidat és Isteniségedet. Ezt az Eredetet, akitől származol, az Univerzumban a Kozmikus Szüleid teremtették.
Kozmikus Szüleid különleges ismertetőjeleket hordoznak magukban, és eredeted teremtési folyamata során ezeket neked továbbadják. Ez ahhoz hasonló, mint a földi szüleid esetében, akiktől bizonyos géneket örököltél. És ugyanúgy kapsz Kozmikus Szüleidtől részeket és tulajdonságokat.
Ez az üzenet sok tekintetben új. De maga az az információ, hogy minden embernek vannak Kozmikus Szülei, mindinkább elterjed az emberek között. Fontos azt is tudni, hogy minden Eredet a teremtésekor nevet kap, az Eredet-nevét. Ennek a névnek semmiképpen nincs köze az angyal-névhez (Lélek-névhez). A 48 lépés alatt (ford: a Kryon iskola menete) újra és újra elmondjuk, mennyire fontos, hogy használd az eredet-nevedet, mert ez tartalmazza azt a rezgést, mely a DNS-ed kikódolja és téged Isteni Önvalód tudatára ébreszt.
A magas Fény-Tanácsának 36 tagja átadta az üzenetet, hogy Lady Gaia emelkedő rezgése miatt a Kozmikus Szülők egyre erősebben hatnak és mindenek előtt a Fény „Világítótornyai” fogják Kozmikus Szüleik tulajdonságait erőteljesen érezni.
Gyakran kérdezik meg tőlem, miért vannak szellemi lényeknek különböző ismertetőjegyei. Ezt szeretném röviden ismertetni.
Az Univerzumban minden lénynek saját feladata van és egy sajátos rezgéssel rendelkezik. Miután minden lény közösen a szeretetben működik, egy egység jön létre, amihez te is kapcsolódsz. Én minden nap csatornázok Kryon-tanulók részére eredet-neveket, melyek jelentése: a kozmikus szülők és az eredet. Amióta a Fény Magas Tanácsa átadta az üzenetet, hogy a kozmikus szülők egyre erősebben hatnak, sok ember tudni szeretné, milyen jellegzetességeket hordoznak Kozmikus Szüleik. Ezért határoztam el, hogy a különböző kozmikus szülők tulajdonságait lejegyzem.
Tudnod kell, hogy különbség van a Valóság és a dualitás között. Igy lehetséges, hogy a tulajdonságok a Valóságban másként jelennek meg, mint a dualitásban. De minél többet tartózkodsz a Valóságban és minél jobban felveszed a Valóság rezgését, annál erősebben érezheted Kozmikus Szüleid jellegzetességeit, annál erősebben tudsz ennek kifejezést adni a dualitásban.
Sok ANA –t (Fényt) und TAN’ATARA-t (Életörömet) kívánok az olvasás során.
Sabine Sangitar

EGY FÉNYLÉNY SZÜLETÉSE

TE IS ÍGY TEREMTŐDTÉL

Két teremtő Angyalra van szükség, hogy egy Fény (lény) megteremtődjön. A Fényt hangfrekvenciával hozzák létre (nemzik), mely addig vibrál, amíg a Fény egy bizonyos nagyságot, mennyiséget el nem ér. Ekkor a Fényt különböző frekvenciák köszöntik. Öröm és szeretet ünnepet ülnek a tiszteletére.
A kozmikus Szülők egy membránba helyezik és elviszik a különböző bolygókhoz. Ott a Fény magához veszi a bolygók energiáját. Ezt a formálódás (alakulás) fázisának nevezzük. A Kozmikus Szülők állapítják meg, mennyi energiát vesz fel a mindenkori bolygókból. Semmi nem történik véletlenül. A Kozmikus Szülők tudják, mi célból hívták életre a Fényt.
Mondok egy példát:
Ha a Kozmikus Szülők a Fényt pl. a Szíriuszhoz viszik, és úgy döntenek, hogy ott hosszasabban időzzön, akkor nagyon sok gyógyító energiát vesz fel. A dualitásban ez azt jelenti, hogy ez az ember különleges gyógyító képességekkel rendelkezik.
Amint lezáródik a formálódás fázisa, a Fény egy saját eredeti (ősi) multidimenzionális hangsorral rendelkezik már. Ezt fogják az eredetnevének nevezni. A Szellemi világ elhatározta, hogy ezt a hangsort betűk formájában átadják az embereknek.
Végezetül a Fény (lény)-t a Kozmikus Szülők az Isteni Gondolatmezőhöz vezetik. Az Isteni Forrás egy tökéletes hangzást fűz hozzá. Ő áldáscseppekkel körülöleli a Fénylényt, melyet Isten leheletének nevezünk. A Szülők most az eredeti frekvenciába visszaviszik és az ő Fénylényüknek a legmagasabb energiájú, rezgésű hangzást kezdik énekelni.
Ezáltal egy összeolvadás történik. Mély szeretettel és egy eltéphetetlen kötelékkel kapcsolódik most össze a Fénylény a Kozmikus Szülőkkel. Az összeolvadás során kerül átadásra a Fénylénynek a Szülők tulajdonsága.
A folyamat itt befejeződik, és a Fénylényt megszabadítják a membrántól. Ezt a membránt a Kozmikus Szülők egy fénycsarnokba viszik, ahol megőrzik, amíg a Fénylény majd egy napon ismét vissza nem tér.
Amikor te egy inkarnáció után visszatérsz az Univerzumba, a Kozmikus Szüleid fogadnak, és elvezetnek a membránodhoz. A membránban tárolódik el minden, amit ebben az inkarnációdban megéltél.
( Forrás: Sabine Sangitar: Az eredetnevek könyve / 2009 /
Sabine Sangitar tisztán halló médiumként Kozmikus Szüleidtől meghallgatta Eredetnevedet. Az alábbiakban minden kapcsolódó információt megtalálsz.
Az adatok alapján Éva-Mélvin-Maja elemezte nevedet Sangitar: „Eredetnevek Könyve” alapján.
Olvasd át figyelmesen és a közben jelentkező érzéseiddel összegezd a végén.
Használd sokszor nevedet (mondd ki magadban, vagy amikor tudod hangosan is sokszor), ezzel egyre inkább bevonzod eredeted energiáját
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.