Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Sherin

 

OMAR TA SATT KEDVES SHERIN!

A te esszenciád, melyet a Földön fénylényként magadban hordasz, az Univerzumban egy energiamezőbe van lehorgonyozva. Ezt az energiamezőt a szellemi világ az Eredetként határozza meg. Ez az Eredet mindent magában foglal, a te komplett mátrixodat, valamint a feladatot, amiért ez az energiamezó' létrejött. Egyszer ebből az energiamezőből egy rész lehasadt, hogy önmagát különböző módokon megismerje és inkarnálja. Ez az Isteni Mag, melyet magadban hordasz. Ő egyedülálló (egyedi) és ő biztosítja a személyiségedet, a tulajdonságaidat és Istenségedet. Ezt az Eredetet, akitől származol, az Univerzumban a Kozmikus Szüleid teremtették.

Kozmikus Szüleid különleges ismertetőjeleket hordoznak magukban, és eredeted teremtési folyamata során ezeket neked továbbadják. Ez ahhoz hasonló, mint a földi szüleid esetében, akiktől bizonyos géneket örököltél. Es ugyanúgy kapsz Kozmikus Szüléidtől részeket és tulajdonságokat.

Ez az üzenet sok tekintetben új, de maga az információ, hogy minden embernek vannak Kozmikus Szülei, mindinkább elterjed az emberek között. Fontos azt is tudni, hogy minden Eredet a teremtésekor nevet kap, az Eredet-nevét. Ennek a névnek semmiképpen nincs köze az angyal-névhez (Lélek-névhez). A 48 lépés alatt (ford: a Kryon iskola menete) újra és újra elmondjuk, mennyire fontos, hogy használd az eredet-nevedet, mert ez tartalmazza azt a rezgést, mely a DNS-ed kikódolja és téged Isteni Önvalód tudatára ébreszt.

A magas Fény-Tanácsának 36 tagja átadta az üzenetet, hogy Lady Gaia emelkedő rezgése miatt a Kozmikus Szülők egyre erősebben hatnak és mindenekelőtt a Fény Úttörői fogják Kozmikus Szüleik tulajdonságait erőteljesen érezni.

Gyakran kérdezik meg tőlem, miért vannak szellemi lényeknek különböző ismertetőjegyei. Ezt szeretném röviden ismertetni.

Az Univerzumban minden lénynek saját feladata van és egy sajátos rezgéssel

rendelkezik.  Miután minden lény közösen a szeretetben működik, egy egység jön

/

létre, amihez te is kapcsolódsz. En minden nap csatornázok Kryon-tanulók részére eredet-neveket, melyek jelentése: a kozmikus szülők és az eredet. Amióta a Fény Magas Tanácsa átadta az üzenetet, hogy a kozmikus szülők egyre erősebben hatnak, sok ember tudni szeretné, milyen jellegzetességeket hordoznak Kozmikus Szüleik. Ezért határoztam el, hogy a különböző kozmikus szülők tulajdonságait lejegyzem.

Tudnod kell, hogy különbség van a Valóság és a dualitás között. így lehetséges, hogy a tulajdonságok a Valóságban másként jelennek meg, mint a dualitásban. De minél többet tartózkodsz a Valóságban és minél jobban felveszed a Valóság rezgését, annál erősebben érezheted Kozmikus Szüleid jellegzetességeit, annál erősebben tudsz ennek kifejezést adni a dualitásban.

Sok ANA-t (Fényt) és TAN'ATARA-t (Életörömet) kívánok az olvasás során. Sabine Sangitar

Egy fénylény születése

 

TE IS íőY TEREMTŐDTÉL

Két teremtő Angyalra van szükség, hogy egy Fény (lény) megteremtődjön. A Fényt hang-frekvenciával hozzák létre (nemzik), mely addig vibrál, amíg a Fény egy bizonyos nagyságot, mennyiséget el nem ér. Ekkor a Fényt különböző frekvenciák köszöntik. Öröm és szeretet ünnepet ülnek a tiszteletére.

A kozmikus Szülők egy membránba helyezik és elviszik a különböző bolygókhoz. Ott a Fény magához veszi a bolygók energiáját. Ezt a formálódás (alakulás) fázisának nevezzük. A Kozmikus Szülők állapítják meg, mennyi energiát vesz fel a mindenkori bolygókból. Semmi nem történik véletlenül. A Kozmikus Szülők tudják, mi célból hívták életre a Fényt.

Mondok egy példát:

Ha a Kozmikus Szülők a Fényt pl. a Szinuszhoz viszik, és úgy döntenek, hogy ott hosszasabban időzzön, akkor nagyon sok gyógyító energiát vesz fel. A dualitásban ez azt jelenti, hogy ez az ember különleges gyógyító képességekkel rendelkezik.

Amint lezáródik a formálódás fázisa, a Fény egy saját eredeti (ősi) multidimenzionális hangsorral rendelkezik már. Ezt fogják az eredetnevének nevezni. A Szellemi világ elhatározta, hogy ezt a hangsort betűk formájában átadják az embereknek.

Végezetül a Fény (lény)-t a Kozmikus Szülők az Isteni Gondolatmezőhöz vezetik. Az Isteni Forrás egy tökéletes hangzást fűz hozzá. 0 áldáscseppekkel körülöleli a Fénylényt, melyet Isten leheletének nevezünk. A Szülők most az eredeti frekvenciába visszaviszik és az ő Fénylényüknek a legmagasabb energiájú, rezgésű hangzást kezdik énekelni.

Ezáltal egy összeolvadás történik. Mély szeretettel és egy eltéphetetlen kötelékkel kapcsolódik most össze a Fénylény a Kozmikus Szülőkkel. Az összeolvadás során kerül átadásra a Fénylénynek a Szülők tulajdonsága.

A folyamat itt befejeződik, és a Fénylényt megszabadítják a membrántól. Ezt a membránt a Kozmikus Szülők egy fénycsarnokba viszik, ahol megőrzik, amíg a Fénylény majd egy napon ismét vissza nem tér.

Amikor te egy inkarnáció után visszatérsz az Univerzumba, a Kozmikus Szüleid fogadnak, és elvezetnek a membránodhoz. A membránban tárolódik el minden, amit ebben az inkarnációdban megéltél.

( Forrás: Sabine Sangitar: Az eredetnevek könyve / 2009 / német eredetiből fordította: Mélvin-Maja)

Sabine Sangitar tisztán halló médiumként Kozmikus Szüléidtől meghallgatta Eredetnevedet. Az alábbiakban minden kapcsolódó információt megtalálsz.

Az adatok alapján Éva-Mélvin-Maja elemezte nevedet Sangitar: „Eredetnevek Könyve” alapján.

Olvasd át figyelmesen és a közben jelentkező érzéseiddel összegezd a végén.

Használd sokszor nevedet (mondd ki magadban, vagy amikor tudod hangosan is), ezzel egyre inkább bevonzod eredeted energiáját.

EREDETNEVED: SHERIN

NEVED JELENTÉSE: AZ UTAZÓ

KOZMIKUS SZÜLEID: RAPHAEL ÉS SHERIN

EREDETED FREKVENCIÁJA: CSILLAGMAGOK

 

Szüleid ebbe a névbe mindent elhelyeztek, ami Téged jelent

Összes képességedet, feladatodat, és összes erődet. Minél inkább összekapcsolódsz neveddel, annál jobban fogod eredetenergiádat érezni, (néha mondd ki, figyeld energiáját) Alapvetően tudnod kell, hogy eredetedben egy rezgésből, hangból és színekből állsz. De esszenciád, eredeted mégis egyedülálló. Mindenesetre az emberi nyelv korlátozottságából fakadóan egy név, mely az eredetet fejezi ki, számtalan jelentést hordozhat. De esszenciád teljesen egyedi ( az egész Univerzumban csak egy van belőled és minden lény ezen a néven ismer Téged)

ELEMZÉS

                                                                         EREDETED  ENERGIÁJA  -  CSILLAGMAGOK

A Csillagmagok a szeretet nagy rácshálója. Ez Fények milliárdjából áll, akik a feltétel nélküli szeretet hordozói. A Csillagmagokból érkező emberek különösen érzékenyek és érzelmesek. Gyakran nagy honvágyat éreznek, hogy hazatérjenek, mert hiányolják csillagtestvéreiket. A Földön ezek az emberek sokszor család-szeretőek. Nagy szeretetenergiák hordozói és így nagyon fontosak a bolygó számára.

SZÜLEID –RAPHAEL ÉS SHERIN NEVÉNEK ELOHIM NYELV ELEMZÉSE

Az Univerzumban a Fény(lény)ek vibráló hangok által értik meg egymást. Az Elohim nyelvét nem kizárólag csak az Elohim területén használják, hanem ott teremtették meg és szerte az egész Univerzumban használják.

Minden egyes betű egy meghatározott tulajdonságot és energiát képvisel.

Mit jelent ez számunkra?

Emberi értelmünkkel nem tudjuk teljes mélységében felfogni. Ami számunkra fontos, hogy az egyes betűk jelentéséből fel tudod mérni, mit jelent egyes angyalok, vagy kristályok neve, ezt az energiát aztán a magad számára hasznosíthatod.

 

 

RAPHAEL ARKANGYAL  

 

Raphael jellemzői a gyógyító energiák órasztósa, Bátorítás, biztatás és megerősítés.

Raphael egy gyógyító angyal. Minden szinten gyógyulást hoz. Raphael gyermekei a gyógyító energiák hordozói és ezt át tudják adni. A dualitásban ezek az emberek hajlamosak testi tünetekre és sokszor nem tudják, milyen képességeik vannak.

De ha felébredtek, nagyon sugárzóak, és sok gyógyulást, stabilitást és megerősítést árasztanak. Gyakran vezetnek Földtisztításokat. Nagy odaadást hordoznak magukban. Azok, akik ebből az eredetből származnak, rendelkeznek tanítói képességgel.

RAPHAEL neve a következő energiákat hordozza ( az Elohim nyelve szerint)

R:       Oltalmazó    (védelmező) szeretet

A:       Folyékony    ( áramló) szeretet

P:        Erőteljes szeretet

H:       Utazó ( kiterjedő) szeretet

A:       Folyékony    ( áramló) szeretet

E:       Strukturált    szeretet

L:       Gyógyító szeretet

SHERIN

Sherin tulajdonságai a bölcsesség, szépség, ragyogás és az emberek kísérése, akik aspektusaikkal a valóságba utaznak.

Sherin a Vénusz bölcs Lénye. Ö a szeretet, a fény, a könnyedség.

Sherin gyermekei nagyon érzékenyek és a dualitásban ezért sokszor sebezhetőek. Hordozzák a szép dolgok iránti, művészetek iránti, utazások iránti szeretet készségét, a saját bölcsességük képességét és ezen kívül a feltétlen szeretet hordozói. Ezen kívül jól tudnak más embereket kísérni.

SHERIN neve a következő energiákat hordozza: ( az Elohim nyelve szerint)

S:        Gondoskodó szeretet

H:       Utazó ( kiterjedő) szeretet

E:       Strukturált szeretet

R:       Oltalmazó (védelmező) szeretet

1:        Kísérő (követő, veled tartó) szeretet

N:       Áldó szeretet

 

A neved SHERIN betűinek kibontott jelentése:

 

(A csillagmagok frekvenciájának abc jelentése szerint)

Különösen jelentős az 1. 2. és az utolsó betű!

Az S: a megteremtésed alapja, a H: a legfontosabb tulajdonságod, az N; az összes inkamációd alap témáját jelenti.

Ezek a kiemelt fontosságú betűk azok, melyeknél a tulajdonság a Felső Énedtől ered ( az Atva, Anya vagy a Fiú univerzumtól, tehát Melek Metatron, Shakti, vagy Jézustól ( Lord Sananda) , de csupán egvikiik energiájából. Esetleg próbálj ráérezni, melyiküket érzed közelinek, de a beavatásnál megkapod.

Eredetneved első betűje hordozza teremtésed lenyomatát és megmutatja, miért teremtődtél meg. A második betű a legnagyobb képességed lenyomata. Ez a képesség felel meg legnagyobbrészt feladatodnak. Az utolsó betű olyan lenyomatot tartalmaz, mely az összes inkarnációdban jelentős szerepet játszik. Újra és újra erre vagy hivatott. Utolsó betűddel ebben az életben is konfrontálódsz. Ha te pl. korábbi inkarnációid során sokat dolgoztál utolsó betűd témájával, akkor ez most energetikailag nagyon feltöltött és nagyon hatékony lehet.

Ezeknél mutatkozik meg Legfelső Éned hatása, ezeket tőle kaptad, (a harmadik energia)

S:        Megteremtésed alapja, oka

Tisztaság (átlátszóság): jelentése tiszta és gyermeki, az élet helyzeteit uralni anélkül, hogy folytonosan rákérdeznél. Abban bízni ( arra hagyatkozni), hogy a számunkra csak a legjobb az, ami lehetséges.

H:       Legmeghatározóbb képességed

Az érzelmi szint gyógyulása: hordozod a képességet, hogy minden szinten gyógyíts, különösen az érzelmi szinten. Itt sokszor gyógyulás történhet egy beszélgetés során. Légy annak tudatában, hogy az is gyógyulást jelent, ha embereket az érzelmi folyamataikban benne hagysz.

E:       Gyógyító áramlatok csatornája:      Gyógyító  képességekkel rendelkezel.

R:       Vizuális üzenetek felvétele: képes vagy a szellemi világból képek által érkezett

üzeneteket fogadni. A szellemi világból képként érkező üzeneteket gyakran alábecsülik és nem üzenetként érzékelik. Ezt nagyon sajnálom, mert ezek nagyon jelentősek és magas energiájúak.

I:        Női energiahordozó: Te, függetlenül jelenlegi nemedtől, lehorgonyozódsz a női

energiában. A női energia a lágyságot, a gondoskodást hordozza és biztonságot nyújt.

N:       Minden inkamációd témája

Az emberek kísérésének képessége: Rendelkezel azzal a képességgel, hogy embereket kísérj útjukon. Pl. egy csoportban, vagy egy tanfolyam során. Hogy ez milyen fontos képesség, azt csak akkor tudod, ha ezt a munkát végzed és felelősséget vállalsz egy csoportért.

 

A Csillagmagok olyan egyének, akik sóvárgó vágyat éreznek annak tudására, hogy talán egy másik világból származnak. Magányosságot és elszeparáltságot tapasztalnak meg. mivel ez egy emberi állapot, de idegeneknek érzik magukat ezen a bolygón. A társadalmunk viselkedését és motivációját szétszórtnak és logikátlannak tartják. A Csillagmagok, gyakran rendkívül kellemetlenül érzik magukat a társadalmi intézményekben (pl. politikai, gazdasági, egészségügyi ...). Már fiatal korukban szokatlanul világosan látják a bizonyos szabályok mögötti rejtett egyezményeket, azok mögöttes és szövevényes tartalmát.

Meghatározás:

A "Csillagmagok" kifejlődött lények más bolygókról, csillagrendszerekből és galaxisokból, akiknek különleges küldetésük támogatni a Föld Bolygót és az Ö emberiségét, hogy elhozzák az Aranykort az ezredforduló körül.

A Csillagmagok is. mint a Földi Emberek, szintén tehetetlenségben és teljes amnéziában inkarnálódnak az ö identitásukat, eredetüket és céljaikat illetően. Azonban a csillagmagok génjei kódolva vannak egy "fel-ébresztö-hivásra”. mely arra lett megtervezve, hogy "aktiválja" őket az életük egy elöre meghatározott pillanatában. Az ébredésük lehet lágy és fokozatos, vagy egészen dramatikus és hirtelen. Mindkét esetben az emlékezetük különböző mértékben áll helyre, hogy engedje a csillagmagot tudatosan végezni küldetését. Kapcsolatuk a Felsőbb Énjükkel megerősödik és nagymértékben engedik vezettetni magukat a belső tudásuk által.

Sok csillagmag gyakorlott a gyors "spirituális fogyásban". Ugyanis a csillagmagok képesek pár év alatt eldobni azokat a korlátozó viselkedési mintákat és félelmeket, melyekkel a Földi emberek sok-sok életidőt töltenek, hogy mindezt véghezvigyék. Ez azért van. mert a csillagmagok már vettek részt hasonló küldetéseken más bolygókon, és teljes ismerettel rendelkeznek a tudatosság felemelésének eljárásait és technikáit illetően.

A csillaghajók fogalma, az inter-galaktikus utazás, a más galaxisokban lévő érző életformák létezése, a módosított fizikai jelenségek, természetesek és logikusak számukra

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.