Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

El'Sharon Isten Követe

Sabine Sangitar tisztán halló médiumként Kozmikus Szüleidtől meghallgatta Eredetnevedet. Az alábbiakban minden kapcsolódó információt megtalálsz.

 

 

Neved:                                               El'Sharon

Neved jelentése:                               Isten Követe

Kozmikus Szüleid:                           Melek Metatron, Shakti

Származásod frekvenciája:             El'Shaddai

 

 

Olvasd át figyelmesen és a közben jelentkező érzéseiddel összegezd a végén.
Használd sokszor nevedet (mondd ki magadban, vagy amikor tudod hangosan is sokszor), ezzel egyre inkább bevonzod eredeted energiáját.

 

 

Szüleid ebbe a névbe mindent elhelyeztek, ami Téged jelent:

 

Összes képességedet, feladatodat, és összes erődet. Minél inkább összekapcsolódsz neveddel, annál jobban fogod eredetenergiádat érezni.(néha mondd ki, figyeld energiáját)

Alapvetően tudnod kell, hogy eredetedben egy rezgésből, hangból és színekből állsz. De esszenciád, eredeted mégis egyedülálló. Mindenesetre az emberi nyelv korlátozottságából fakadóan egy név, mely az eredetet fejezi ki, számtalan jelentést hordozhat. De esszenciád teljesen egyedi ( az egész Univerzumban csak egy van belőled és minden lény ezen a néven ismer Téged)

 

Olvasd át figyelmesen és a közben jelentkező érzéseiddel összegezd a végén.
Használd sokszor nevedet (mondd ki magadban, vagy amikor tudod hangosan is sokszor), ezzel egyre inkább bevonzod eredeted energiáját.
 

E L E M Z É S

 

Sabine Sangitar: „Az eredetnevek könyve” alapján

(fordítás: Mélvin-Maja)

 

 

EREDETED ENERGIÁJA  - EL’SHADDAI

 

 

El’Shaddai- az isteni mező, mely legközelebb található az Isteni Forráshoz. Emberek, akik ebből a mezőből erednek, a legrégebb óta utaznak a dualitásban. Minél közelebb van valaki az Isteni Gondolatmezőhöz, annál semlegesebben hat a feltétel nélküli szeretet. Miután maga az Isteni Forrás csak a szeretetet ismeri, ez a szeretet tulajdonképpen nem érezhető.

 

Az Első Központi Univerzum egy nagyon fiatal univerzum, melyben nagyon sok kísérlet zajlik. Így elhatározásra került, hogy az univerzum érzékelhető legyen. Az El’Shaddai területe nagyon magas frekvenciájú, és számunkra, emberek számára alig érzékelhető.

 

Ez nem megítélés, mert a Valóságban nincs ítélet. Minden angyalra ugyanaz az elv érvényes: minden fénylény magában hordja a vágyat, hogy az Isteni Gondolatmezőhöz olyan közel kerüljön, amennyire csak lehetséges. Az ő összes gondolatuk és törekvésük, hogy szolgáljanak. Az angyalok nem kérdezősködnek, hanem tevékenykednek abban, amire teremtették őket. Nagy örömmel tevékenykednek. Mindannyian a mérhetetlen szeretet nagy rácshálójával kapcsolódnak. Sok angyal és Fény szolgálja az embereket. Ők csodálják és tisztelik az embereket, akiknek magas Fénylényként elég bátorságuk volt, hogy a dualitás mélyére merüljenek. És pont most, ezekben az időkben tesznek meg mindent azért, hogy az emberek felébredjenek és magukra ismerjenek, mert tudják, hogy az emberek tulajdonképpeni tevékenysége csak ekkor kezdődik majd.

 

Az El’Shaddai területén teremtett emberek nagyon magas (energiájú) Fények.  Gyakran épp ők hordják maguk körül a legsűrűbb felejtés fátylát. Ezeknek az embereknek nehezükre esik a spirituális energiájukat megnyitni, Többnyire kifejezetten erős elmével rendelkeznek, és csak nehezen hagyatkoznak az érzéseikre. De ha megtalálják a kapcsolódást, akkor különösen erőteljesen „ha” és „de” nélkül mennek útjukon. Nem hagyják, hogy az emberek kollektívája befolyásolja őket. Érezhető nagyságuk és bölcsességük.

 

 

SZÜLEID – MELEK METATRON és SHAKTI -  NEVÉNEK

ELOHIM-Nyelv ELEMZÉSE

9. FEJEZET: Az Elohim nyelve

Sabine Sangitar: „Az eredetnevek könyve” c. könyvből részlet ( Fordítás: Mélvin-Maja)

 

 

Az Univerzumban a Fény(lény)ek vibráló hangok által értik meg egymást. Az Elohim nyelvét nem kizárólag csak az Elohim területén használják, hanem ott teremtették meg és szerte az egész Univerzumban használják.

Minden egyes betű egy meghatározott tulajdonságot és energiát képvisel.

Mit jelent ez számunkra?

Emberi értelmünkkel nem tudjuk teljes mélységében felfogni. Ami számunkra fontos, hogy az egyes betűk jelentéséből fel tudod mérni, mit jelent egyes angyalok, vagy kristályok neve, ezt az energiát aztán a magad számára hasznosíthatod.

 

MELEK METATRON és SHAKTI

 

Melek Metatron és Shakti ismertetőjegyei elsősorban a bölcsesség, tudás, bátorság, hatásosság és erő. Melek Metatron és Shakti által teremtett lények sok inkarnáción keresztül tanítók és vezetők voltak.

A dualitásban ezek az emberek gyakran azon a véleményen vannak, hogy túl keveset éreznek és látnak.

Időnként kifejezetten az értelmük áll útjukban és egyesek csak nehezen hagyatkoznak érzelmeikre.

Ha azonban ezek az emberek kiterjednek (meghatalmasodnak) és felébrednek, akkor nem lehet visszatartani őket. Ők sokszor nagyon jó állóképességű emberek, rendkívüli felismerésekkel (ismeretekkel) és nagy tudással.

 

 

MELEK METATRON:

 

Jellemzője: a bölcsesség, tudás, bátorság, szilárdság és erő.

Ő a Teremtő első projekciója, egy Hakenim, akit Isten Szemének is hívnak.

Ő a Teremtő férfias energia aspektusa, maga Istenatya.

 

Metatron  neve az ő összes jellemzőihez még a következő energiákkal járul hozzá:

(A Melek: Királyt jelent)

 

M        Bátor szeretet

E         Strukturált szeretet

T          Odaadó szeretet

A         Folyékony ( áramló) szeretet

T          Odaadó szeretet ( többször fordul elő, így különösen sokat képvisel a neve ebből az energiából)

R         Oltalmazó (védelmező) szeretet

O         Hordozó ( megtartó, szállító,) szeretet

N         Áldó szeretet

 

 

 

SHAKTI:

 

Shakti jellemzői a lágyság, gondoskodás, akarat és szándék.

Shakti a hordozó női erő. Ő a biztonság, a derűs kiegyensúlyozottság és a belső egyensúly anyai, hordozó elve. A szeretet által ismerteti meg a Szellem gyógyítását. Shakti egyben erőteljes és szeretetteljes is. 

A Shakti által megteremtett lények sok inkarnációban voltak tanítók és vezetők.

A dualitásban ezek az emberek sokszor azon a véleményen vannak, hogy túl keveset látnak és érzékelnek. Időnként az elméjük áll útjukban és némelyek nehezen hagyatkoznak az érzelmekre.

Ő a Teremtő nőies energia aspektusa, maga Istenanya.

 

 

Shakti neve a következő energiákat hordozza: ( az Elohim nyelve szerint)

 

S          Gondoskodó szeretet

H         Utazó szeretet

A         Folyékony ( áramló) szeretet

K         Magnetikus szeretet

T          Odaadó szeretet

I          Kísérő (követő, veled tartó) szeretet

 

 

 

A neved –EL’SHARON- betűinek kibontott jelentése

(Az El’Shaddai frekvenciájának abc jelentése szerint)

 

Eredetneved lenyomatok hangsora. Az eredetnevek átadása a Szellemi világ által biztosított lehetőség, hogy számodra egy név hangzásán keresztül ezt elhozzák neked. Minden betűnek külön jelentése van.

 

Különösen  jelentős az 1. 2. és az utolsó betű!

Az S: a megteremtésed alapja, a H: a legfontosabb tulajdonságod, az N: az összes inkarnációd alap témáját jelenti.

 

Ezek a kiemelt fontosságú betűk azok, melyeknél a tulajdonság a Felső Énedtől ered ( az Atya, Anya vagy a Fiú univerzumtól, tehát Melek Metatron, Shakti, vagy Jézustól ( Lord Sananda) , de csupán egyikük energiájából, az esetedben Jézustól ( Lord Sananda).

 

Eredetneved első betűje hordozza teremtésed lenyomatát és megmutatja, miért teremtődtél meg.

második betű a legnagyobb képességed lenyomata. Ez a képesség felel meg legnagyobbrészt feladatodnak.

Az utolsó betű olyan lenyomatot tartalmaz, mely az összes inkarnációdban jelentős szerepet játszik. Újra és újra erre vagy hivatott. Utolsó betűddel ebben az életben is konfrontálódsz. Ha te pl. korábbi inkarnációid során sokat dolgoztál utolsó betűd témájával, akkor ez most energetikailag nagyon feltöltött és nagyon hatékony lehet.

Ezeknél mutatkozik meg Legfelső Éned hatása, ezeket tőle kaptad. (Ő teremtésed harmadik energiája)

 

 

Neved jelentése:  Isten Követe

Isten követei a szellemi világ Csatornái, de fáklyavivőként is mindenhová elviszik fényüket.

 

 

El’:      Ez egy cím, melyet a Szellemi világ egy különleges ténykedésért jutalomként adott Neked.  Azt jelenti, hogy sok inkarnációban egy különleges módon szolgáltál. Lehetséges, hogy például nagyon sok gyógyító üzenetet hoztál az embereknek, akár egy földi életen belül is. Ezt a címet energetikai mintaként a harmadik szemedbe ágyazzák, és a kellő pillanatban tudatos szintre kerül.

 

 

’:         Aposztrof: Több, mint egy feladatod van. Csak egyetlen eredeti feladattal teremtettek. Ha a feladatod teljesítéséhez több különféle képesség szükséges, akkor egy különleges hangot  (felhangot) állítanak elő. Ezt jelzi a nevedben az aposztrof. Ez egy színsugár is, melyet megkapsz.

 

 

S:        (Megteremtésed alapja, oka)

            Derű/ Jókedv:  Ez a tulajdonság azt jelenti, hogy te egy kifejezetten szép belső gyermekkel rendelkezel. Ez azt is jelenti, hogy nagyon intuitív vagy és szívedből ténykedsz. Kérlek, gondoskodj mindig belső gyermekedről. Ez ennél a képességnél különösen fontos.

 

H         (Legfontosabb képességed)

Gyógyítás a spirituális szintenA spirituális szinten a gyógyítás az emberek leföldelését jelenti. Sok fénytesti  tünet keletkezik abból, hogy az emberek nincsenek kelőképpen leföldelve. Bár sokan leföldelik fizikai testüket, de a földelés minden szinten fontos, mindenek előtt a spirituális szinten. (Az eredetnév használatával, ha tudod, egyébként pedig egy tudatos kapcsolódás kialakításával az eredeteddel )

 

A:        A közvetítés (channeling) képessége

 

R:        Energiák összekötése

            Magadban hordod a képességet, hogy energiákat köss össze, a szeretet bolygóközi rácshálójához köss energiákat, és a Földön energiákat köss meg, pl. egy imával.

 

O         Bőség: Megvan a képességed, hogy bőséget teremts. Légy tudatában, hogy a bőséget minden tekintetben teremteni tudod. A hiány bősége is létezik. Egyszer egy hölgy azt mesélte nekem, hogy RUNA-t, a bőség kristályát rátette a számlakivonatára. Ez nagyon jó ötlet, ha a számla pozitívumot mutat. Éppígy lehetséges, hogy még több hiányt teremtesz. Gondolj arra is, hogy a bőség nem csak a pénz szilárd energiáját jelenti, hanem hogy minden energia formában –mint a szeretetben, a szándékban vagy a bátorságban is  –bőség működik.

 

N         Teremtő erő: Rendelkezel a manifesztálás képességével. Tapasztalatom szerint épp azok az emberek, akik ezzel rendelkeznek, ezt a képességet nem, vagy csak alig használják. Érzik ezt az Isteni hatalmat és félnek tőle. Csak bátorítani tudlak, hogy kezdd el.

 

 

 

Ezen tudás befogadásához sok erőt és örömet kívánok,

ELEXIER-ben,

Sabine Sangitar  

 

 

-BORSOS MIKLÓS

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.