Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

EREDET SZÁNDÉK szintek, és eredet szándék kinyilvánítás:

Javaslom legalább havi rendszerességgel újra olvasni és újra nézni, miközben magad fejlődését, belső váltazozásaidat, , érettebbé válásaidat, tudatosodásodat, a "honnan hova is haladtam az elmúlt időszakban", több szinten nézd vissza magad, és érezz bele, mire van már benned lélekben erős, tudatos belső szándék.. Hol tartasz MOST?! És erősítsd meg, veregesd meg a vállad,hogy honnan hova jutottál, és tartsd a saját belső szándék FÓKUSZOD, tartsd a belső gyeplőt, Aki a Valódi Vezető magadban, ne hagyd magad a magadban haladásodtól eltéríteni, még ha a külső események, kapcsolati rendszerek esetleg kihívások elé ellítanak is ebben... Kapaszkodj be magadba, olvasd újra, nézd meg újra videóban , az Élő energiában felmondottan, és engedd, hogy a lelked és a szellemed megnyilvánulhasson, és erőt adhasson neked a továbbiakhoz.. Tartsd a kapcsolatot velünk, mint többi eredetébe haladóval közösségben, amiből plusz erőt meríthetsz, hogy a saját eredeti életterved szerinti teremtéseidre tudj fókuszálni...
EREDET SZÁNDÉK szintek:
Sziasztok Eredetbe haladók!
Felteszek kérdéseket, és érezz bele magadba, hogy mire, meddig, és hogyan rezdülsz belül. Minden reakció normális, és elfogadott, a lényeg őszinte legyél magaddal, és ne is akard túltolni magad, de ne is akard elnyomni, valamilyen még tetten érhető kishitűségből adódóan.
Kérdések:
1.Valóban van-e benned olyan szándék, hogy magadat megismerd egyedien, speciálisan eredet szinten?
2. Valóban van-e benned arra szándék, hogy saját magadat szeretnéd egyedien előhívni, a saját egyedi, megismételhetetlen, eredet szintű speciális képességeidet, tudásodat, működésedet, minőségeidet?
3. Valóban van-e benned arra szándék, hogy gyakorlatokon, gyakorlatozáson keresztül megismerd a saját egyedi képességeid, eredet minőségeid praktikus, életszerű alkalmazását tudatosan, a mindennapi életedben?
4. Valóban van-e benned szándék arra, hogy megtanuld a tudatos , felelősségteljes teremtését a saját világodnak úgy, hogy ehhez megismered a többi egyedi eredet teremtő társ minőséget is?
5. Valóban van e benned szándék arra, hogy a saját eredet minőségeiddel való teremtés, és a mások eredet minőségeinek megismerése által, szeretnél együttműködő társteremtést tanulni a többi eredettárssal?
6. Ha van gyermeked, unokád, rokonaid, családtagjaid, barátaid, van e benned szándék arra, hogy az ő egyedi eredet minőségeiket is megismerd, megértsd a speciális működéseiket, elfogadd a speciális tulajdonságait, eredet minőségeiket, és együtt működj az egyedi, speciális eredet minőségeikkel?
7. Van-e benned szándék arra, hogy a saját magad egyedi eredet képességeit, kiérlelt előhívott minőségeidet átültesd a jelen valóságunkba felvállaltan, és van e benned szándéka arra, hogy ezt szeretnéd cselekvően élni, megélni, eszerint a világban ebből megélni, vagyis önmagadból megélni egyedien, másokkal össze nem hasonlítható módon?
8. Van-e benned szándék arra, hogy ezt az egyedi megélésedet előhívd, ezért "áldozz", vagyis befektesd az eddigi forrásaidat önmagad valós tevékenységébe, amiből szeretnél a továbbiakban egyedien, másokkal össze nem hasonlítható módon megélni. (itt megjegyzem, hogy ide kapcsolódik az Életfilm, ami megmutatja, hogy honnan hova fordítasz át, mik azok a jelen élet témák, amiket tanultál, aminek a formaváltásával, átalakításával eredetig egyedivé válhatsz azon túl, amit eddig tanultál, amiben eddig képezted magad, amiből eddig éltél meg.).
9. Van-e benned szándéka arra, hogy ehhez magad előhívd olyan egyedi módon, ami másokkal össze nem keverhető, másokhoz nem hasonlítható, saját, egyedi, HITELESÍTETT Eredet szintig Védett, levédett NÉVJEGYED legyen magadról egészen fizikai szintig, akár speciális logóval, jól felismerhető , megkülönböztethető módon.
10. Van e benned szándék arra, hogy a többi egyedi, de veled azonos eredet minőségeiddel (ahol azonos a nevetek, vagyis többen vagytok azonos eredet nevűek) -összekapcsolódj, -megoszd magad a saját , veled azonos eredet minőségeiddel, -átadd azt a speciális részt magadból a többi veled azonos eredet minőségeidnek, amit te hívtál elő speciálisan magatokon belül, mint rész eredet minőségük -a fentiekben kiegyenlítődjetek, összeadódjatok, és megsokszorozódjanak az eredet szintű képességeitek, tudásotok, energiáitok.
11. Van e benned szándék arra, hogy tágabban, -a veled azonos eredet családoddal, még tágabban -a saját eredet frekvencia családoddal, és még tágabban az -összes többi eredet frekvenciával MEGOSZD MAGAD, KIEGYENLÍTŐDJETEK, EGYÜTTMŰKÖDJETEK, EGYÜTT TEREMTSETEK EGYENRANGÚAN.
12. Van-e benned szándék arra, hogy megtanulj együtt teremteni egyenrangúan, a veled azonos eredet minőségeiddel, megértve azt ezen a szinten már, hogy elsőként egymásra hattok oda-vissza kvantum szinten?
13. Van-e benned szándék arra, hogy megtanulj együtt teremteni a tágabb szintű eredet minőségekkel, megértve azt már ezen a szinten, hogy az eredet közös teremtéséhez a közös teremtői szándéktól függően, speciális eredet minőségek együttes összeadódásra van szükségetek?
14. Van-e benned szándék arra, hogy a tudatos, felvállalt, felelősségteljes együtt teremtéshez megismerd a többi eredet minőség speciális tulajdonságait?
15. Van-e benned szándék arra, hogy a speciális eredet tulajdonságok megismerése után, velük gyakorlatozz eredet szintű közös társteremtésben?
16. Van-e benned szándék arra, -ha a fentieket mind megértetted, és a fentiekre van szándékod-, hogy ez által teljes valóság átírást hozz létre a többi eredettel együttműködve, tudatosan, eredet szintig?
17. Van-e benned szándéka arra, hogy ehhez elengeded az eddigi valóság érzékelésedet, elhagyod az összes eddig számodra ismert hitrendszert, törvényt, működési módot, beidegződést, szabályrendszert, felállított struktúrát, és azok követelményrendszerét bármelyik szinten, térben, időben, létben, létközben, alternatív és párhuzamos valóságaidban egyszerre, egy időben?
18. Van-e benned szándék arra, hogy az összes eddig ismert teremtési módból , saját magad eddig meghatározottság módjait felülírd, elengedd, az azokhoz fűzött kapcsolati rendszereidet felülírd, átminősítsd, elengedd és megtanulj az eddigi kapcsolataiddal, kapcsolódásaiddal eredet teremtői szint minőségben újra kapcsolódni?
19. Van-e benned szándék arra, hogy tanító/tanítványként=vagyis azon túl egyszerre a sajátoddal haladva, másokat az eredetükbe haladásban támogasd, segítsd, tanítsd, kísérd, és közben te magad is tanulj, tanuld és gyakorold magad egyedi minőségeit ez által, tanulva és gyakorolva közben a többi eredet minőségeit, tulajdonságait is?
20. Van-e benned szándék arra, hogy megismerd, megtanuld az önmagadba és másokba befektetés szintjeit, hasznát, hasznosulását, hasznossági szintjét, hatását, hogy ezen keresztül a saját befektetett energiáid, minőségeid gondos, eredet szintű gazdájává, gazdasszonyává válhass?
21. Van-e benned szándék, hogy megismerd, megértsd, hogy felismerd a
-használás/használat/haszon/érték/jövedelmezőség, a
-hasznosulás/hasznosság/értékeltség/értékesség/jövedelmezőségi/nyereségesség szintjeit,
-a befektetett energia/figyelem/szándék hasznosulási/hatás/eredményesség szintjeit?
22. Van-e benned szándék, hogy az eddigi forrásaidat, javaidat, értékeidet, fizikai/lelki/szellemi -tanult/szerzett és előhívott/saját értékeidet átértékeld, átfordítsd, befektesd az eredeted és a közös eredetek teremtői tudatossága szintjére?
Az eredetbe haladás -összerendezett információ- kérdéssorát összeállította
a saját tapasztalatából kiérlelve, aki már fizikai szintig beszületett eredet,
hiteles, egyedi kozmikus eredet minőségként mutatja,
hogy hogyan válhatsz te is, a fizikai teljességű anyagemberből, a lélek szintű teljesség emberen keresztül, kozmikus-szellemi eredet teljességű emberré, és társteremtővé.
Kívánom, hogy mindegyikőtök érjen el idáig önmagán belül, felfedezve magát és a társait és a világát, és a világunkat ezen az összeadódott,
kollektív eredetek közös teremtői központja tudatszinten és lélekminőségeiben, kozmikus szeretet minőségekben.
 
Javaslom, hogy egyenként nézd meg a 22 kérdést, forgasd magadban, és ha tényleg meg van benned, utána haladj tovább a következő és következő kérdés videórészletre:
EREDET SZÁNDÉK szintek, és eredet szándék kinyilvánítás 22 kérdés sorozat
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4DXIyksQM3i2Fg-MmUWcIaixpfl3is-V