Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

14. Jelentéspéldák

6. Fejezet Jelentéspéldák

1. Példa

Eredetnév: Selina

Jelentése: Isten gyöngyszeme

Kozmikus szülők: Raphael és Sherin

Származási hely. Angyalok frekvenciája

Felettes Én: Melek Metartron

 

 1. Lépés: A kozmikus szülők, és a származási frekvencia energiája (Ld. 3. fejezet)

Raphael Angyal: jellemzői: gyógyító energia átadása, megerősítés, megszilárdítás

Sherin: Jellemzői: bölcsesség, szépség, ragyogás és a azoknak az embereknek a kísérése, akik a képességeikkel a valóságba utaznak.

Ennek a fénynek az eredetfrekvenciája az Angyalok frekvenciája, ami azt jelenti, hogy nagyon kötelességtudó, jól földelt, és megbízható.

 1. Lépés: A származási frekvenciából származó lenyomatok (Ld. 11.4 Fejezet Angyalok frekvenciája)

Az eredetnév első, második és utolsó betűi különösen fontosak. Az 1. a megteremtés alapja, a 2. a legfontosabb képesség, az utolsó pedig a minden inkarnáció témáját adja.

S – Megteremtés alapja, az angyalok frekvenciájában a jelentése gyógyítás csatornája. Tehát a megteremtés oka, hogy gyógyító energiát közvetítsen.

E – A legnagyobb képesség: nemes lelkűség, az önmagának a bevetése másokért minden ego nélkül. 

A további lenyomatok:

L – Kegyelemenergia hordozója

I – férfias energia hordozó

N – Tudás

A – minden inkarnáció témája: Ebben a képességében lett a fény újra és újra megpróbálva. Ebben az esetben ez az energia transzformálás.

 1. Lépés

A Felettes Én általi összeolvadásból származó lenyomatok

Az eddigi lenyomatokat a felébredés után Felettes Én energiája is meghatározza (befolyásolja). A Felettes Én Melek Metatron az El’Shaddai mezejéből hat. (11.1 Fejezet El’Shaddai)

Tehát az 1., a 2. és az utolsó betűk az El’Shaddai lenyomatai által konkretizálódnak.

Megteremtés alapja:

S – A gyógyító energiát a legjobban a vidámság képességével összefüggésben adhatja át. Ez azt jelenti, hogy a szív megérzései és nyitottsága a hatás érdekében hatalmas szerepet játszik.

A legnagyobb tulajdonság:

E -  A nagylelkűség a tett bátorságában fejeződik ki a legjobban, úttörőszellemű, és a saját egyéni módján fejeződik ki.

Minden inkarnáció témája:

A – Az energia transzformálás képességét legjobban a csatornázás által tudja kifejteni. Ebben lett a fény mindig újra megpróbálva.

Itt nincsenek aposztrófok, vagy címek (megnevezések) általi fénysugarak.

 

Magyarázat és összefoglalás:

Raphael angyal kozmikus apa által nagyon meghatározó a gyógyító energia. Ez volt a megteremtés alapja is. Ennek a fénynek tehát gyógyító energiát kell a földre hoznia, és közben könnyeden, vidáman hatnia.

Mivel a nemeslelkűség a legnagyobb képessége, amely a tett bátorságában fejeződik ki, ez a fény arra lett „tervezve” (predesztinálva), hogy például egy gyógyító technikát fejlesszen ki, és ezt elterjessze a földön. Az ehhez szükséges fegyelmet és kitartást az angyalok frekvenciájából való származása által kapta meg hozzá.

Így aztán a fény minden inkarnációjában a gyógyító energiájának köszönhetően energiákat is tud transzformálni. A gyógyító technikákat a fény le is csatornázhatja, vagy a szellemvilággal való összekapcsolódás útján is behívhatja. 

 

2. Példa

Eredetnév: Nama’Hin

Jelentése: A békehordozó

Kozmikus szülők: Ashtar Sheran és Sherin

Származás: Angyalok frekvenciája

Felettes Én: Shakti

 

 1. Lépés: A kozmikus szülők, és a származási frekvencia energiája (Ld. 3. fejezet)

Adonai Ashtar Sheran: jellemzői: Struktúrák rendezése, igazságosság, bátorság és a női és férfi energiák kiegyenlítése

Sherin: Jellemzői: bölcsesség, szépség, ragyogás és a azoknak az embereknek a kísérése, akik a képességeikkel a valóságba utaznak.

Ennek a fénynek az eredetfrekvenciája az Angyalok frekvenciája, ami azt jelenti, hogy nagyon kötelességtudó, jól földelt, és megbízható.

 1. Lépés: A származási frekvenciából származó lenyomatok (Ld. 11.4 Fejezet Angyalok frekvenciája)

Az eredetnév első, második és utolsó betűi különösen fontosak. Az 1. a megteremtés alapja, a 2. a legfontosabb képesség, az utolsó pedig a minden inkarnáció témáját adja.

H – Megteremtés alapja: a mentális szint gyógyítása

I – A legnagyobb képesség: férfias energiahordozó. Ebben benne van a bátorság, az erősség, és az erő.

N – Minden inkarnáció témája. Ebben a képességében lett a fény újra és újra megpróbálva. Ez a fény az univerzális tudás hordozója, ami az isteni magjából előhívható.

 1. Lépés

A Felettes Én általi összeolvadásból származó lenyomatok

Az eddigi lenyomatokat a felébredés után Felettes Én energiája is meghatározza (befolyásolja). A Felettes Én Shakti, a Shekina frekvenciából hat. (11.2 Fejezet Shekina)

A megteremtettség alapja:

H – A mentális síkon való gyógyítás a hűség által történik.

Legnagyobb képesség:

I - A férfias energia a fény energiaőrző hatása által tud kifejeződni.

Minden inkarnáció témája:

N - Az a képessége, hogy a tudás hordozója, tágítja a bátorságát.

 

Magyarázat és összefoglalás:

A kozmikus szülők a fény számára a rend a struktúra és a bölcsesség képességét kölcsönzik. Azért teremtették, hogy bölcsességet hozzon. Ez a mentális sík gyógyításával történik, például olyan beszélgetések során, amelyek a lélekben hatnak. Mindig a férfias energia hatásával éri el, hogy az üzeneteket világosan és érthetően adhassa át, a bátorság és az erő pedig sokat segít ebben. A fény mindig a saját igazságát követi, minden inkarnációjában fontos téma tehát a legmélyebb, legbelsőbb tudást bátran követni. Ebben az inkarnációjában ezeket a képességeit például bármely gyógyító szavak, szövegek, könyvek, vagy üzenetek átadásával éli.   

 

 1. Példa

Eredetnév: Lara’Sherina

Jelentése: Templomtáncosnő

Kozmikus szülők: Jézus Krisztus és Lady Nada

Származás: Krisztus energia

Felettes Én: Metatron

 1. Lépés: A kozmikus szülők, és a származási frekvencia energiája (Ld. 3. fejezet)

Jézus Krsiztus: Jellemzői: megváltás energia, odaadás, úgy, mint a feltétel nélküli szeretet lehozása és lehorgonyzása, védelem és biztonság az emberek számára.

Lady Nada: jellemzői: odaadás, feltétel nélküli szeretet, szívek kapujának nyitása, fájdalmak és gondok enyhítése.

A Krisztusi energiában teremtett fényként a földön nagy odaadással működik, és hatalmas szíve van (az emberek számára).

 1. Lépés: A származási frekvenciából származó lenyomatok (Ld. 11.6 Fejezet Krisztusenergia)

Az eredetnév első, második és utolsó betűi különösen fontosak. Az 1. a megteremtés alapja, a 2. a legfontosabb képesség, az utolsó pedig a minden inkarnáció témáját adja.

L – Megteremtettséged alapja: Az isteniség csatornája. Különösen kimunkált csatornákkal rendelkezel a szellemvilág üzenetei, gyógyító, és más energiái számára.

A - Legfontosabb tulajdonságod: A megváltás energia hordozója

R – Energia megkötő Hordozod a képességet, hogy minden síkon energiákat köss meg.  Energiát köss a bolygó szeretethálójára, energiákat a földre köss, például egy imával. 

A – Minden inkarnációd témája: A megváltás energia hordozója

S – Ez a második hordozott képesség, ami ebben az esetben a vidámság. Ez pedig szívből és intuícióból való cselekvést jelent.

A további lenyomatok így hangzanak:

H – A színstruktúra gyógyítása

E – Megváltás energia hordozó

R – Energiák összekötése

I – A Krisztusi energia csatornája

N – Alkotóerő. Rendelkezel a képességgel, hogy manifesztálj. A tapasztalataim azt mutatják, hogy éppen azok az emberek, akik ezzel a képességgel rendelkeznek, ezt a képességüket egyáltalán nem, vagy csak alig használják. Érzik az isteni erejüket, ugyanakkor félnek is tőle. Csak bátorítani tudlak, hogy vesd be ezt a képességedet.

A - A megváltás energia hordozója

 1. Lépés A Felettes Én általi összeolvadásból származó lenyomatok

Az eddigi lenyomatokat a felébredés után Felettes Én energiája is meghatározza (befolyásolja). A Felettes Én Metatron, az El’Shaddai frekvenciából hat. (11.1 Fejezet El’ Shaddai)

L – Megteremtettséged alapja: Az isteniség csatornája. Különösen kimunkált csatornákkal rendelkezel a szellemvilág üzenetei, gyógyító, és más energiái számára.

A – Legfontosabb képesség: A csatornázás képessége

A – Minden inkarnációd alaptémája: A csatornázás képessége

S – A vidámság, mint hozzáadott képesség által a felettes én felerősödik.

 1. Lépés „Címek” és fénysugár

Az aposztróf azt jelenti, hogy a fény rendelkezik egy bizonyos fénysugárral.

 

Magyarázat és összefoglalás:

A kozmikus szülők által ez a fény az emberek iránti megváltás energiával, szeretettel és együttérzéssel rendelkezik. Azért teremtették, hogy a földön isteni energiákat horgonyozzon le, és ez a legjobban a csatornázás által történik. A fény hatása és léte által mindig a megváltás energia átadása történik, hiszen ez a legfontosabb tulajdonsága, és az összes inkarnációjának témája is.

Ennél a fénynél a kozmikus szülők, a származás, és a felettes én által, a második és utolsó helyen álló A betű, ami a megváltás energia hordozásának a képessége, a csatornázással van összehangolva. Fontos lenne tehát számára a földelés és a kielégítő elhatárolódás, hogy teljesíteni tudja feladatát: szeretettel, odaadással és vidámsággal álljon az emberek mellé.  

 

 1. Példa

 

Eredetnév: Noris

Jelentése: A mágneses mester

Kozmikus szülők: Adamis és Adamea

Származás: Quadril 5

Felettes Én: Melek Metatron

 1. Lépés: A kozmikus szülők, és a származási frekvencia energiája (Ld. 3. fejezet)

Adamea: jellemzői: mágneses szeretetenergiák, szabadság és önállóság

Adamis: jellemzői: a mágneses csatornák aktiválása. Ő a mágneses energiák egy mestere.

Ez a fény tehát a mágneses energia hordozója.

 1. Lépés: A származási frekvenciából származó lenyomatok (Ld. 11.7 Fejezet Quadril 5)

Az eredetnév első, második és utolsó betűi különösen fontosak. Az 1. a megteremtés alapja, a 2. a legfontosabb képesség, az utolsó pedig a minden inkarnáció témáját adja.

N – Megteremtettséged alapja: a régi energiák tiszta mágneses mintába való áttranszformálása.

O – A legnagyobb képességed: A dualitásban egyik helyről a másikra mágnese energiát átmozdítani.

R – Igazságosság

I – Mágneses Gyógyítófény

S – Minden inkarnációd témája: Ez a fény mindig abban a képességében lett megpróbálva, hogy mágneses üzeneteket vegyen fel, és azokat a bolygóra és az emberek közé vigye.

3.            Lépés A Felettes Én általi összeolvadásból származó lenyomatok

Az eddigi lenyomatokat a felébredés után Felettes Én energiája is meghatározza (befolyásolja). A Felettes Én Metatron, az El’Shaddai frekvenciából hat. (11.1 Fejezet El’ Shaddai)

N – A régi energiák transzformálása a teremtőerő által tud megtörténni.

O – A bőség képessége (Ezt rakom hozzá én, Anita: Megvan a képességed, hogy bőséget teremts. Legyél hát rá tudatos, hogy hogy minden szempontból bőséget tudsz manifesztálni. De a hiány bősége is létezik. Egyszer egy asszony azt mesélte nekem, hogy egy kristályt, egy RUNÁT tett a bőség érdekében a számlakivonatára. Ez jó ötlet, ha a számládon van pénz. Különben lehet, hogy ezzel éppen még több hiányt teremtesz. Gondolj arra is, hogy a bőség nem egy maghatározott energia, mint a pénz, a bőség bármilyen energia formájában létezik, mint a szeretetben, a szándékban, vagy a bátorságban.) megerősíti a mágneses energia mozgását.

S – A mágneses üzenetek felvétele, és elterjesztése a vidámság, a nyitottság, és az intuíció által történhet.

 

Magyarázat és összefoglalás:

Ez a fény, egy Nuni, egy szabadon gondolkozó, az új energiák hordozója. Az a feladata, hogy a régi energiákat és struktúrákat az új idők új vízióira és céljaira átváltsa, az energiák mozgatásának, és az új projektek és innovációk elősegítésének a képességét kamatoztatva. Ehhez jól jön a Felettes Én, Melek Metatron világossága és ereje.

E fény számára fontos, hogy könnyedséggel és az intuícióját követve hasson, amelyet az új idő mágneses energiájából hoz.

Végül egy egészen konkrét magyarázat: Ez a fény az építészet, a kézművesség, vagy akár a dizájn és a divat területébe is belevihetné a hatását, és új trendeket alakíthatna ki.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

pietletle - cialis not specials regex

2022.06.05 15:30

https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Ftmvop Liou MD PhD Chief of Urology Cambridge Health Alliance Visiting Assistant Professor of Surgery Harvard Medical School. Vlyhfm <a href=https://newfasttadalafil.com/>Cialis</a> https://newfasttadalafil.com/ - tadalafil cialis from india cialis and carvedilol Pfooup