Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Fabijenna

OMAR TA SATT  kedves FABIJENNA !

 

A te esszenciád, melyet a Földön fénylényként magadban hordasz, az Univerzumban egy energiamezőbe van lehorgonyozva. Ezt az energiamezőt a szellemi világ az Eredetként határozza meg. Ez az Eredet mindent magában foglal, a te komplett mátrixodat, valamint a feladatot, amiért ez az energiamező létrejött. Egyszer ebből az energiamezőből egy rész lehasadt, hogy önmagát különböző módokon megismerje és inkarnálja. Ez az Isteni Mag, melyet magadban hordasz. Ő egyedülálló (egyedi) és ő biztosítja a személyiségedet, a tulajdonságaidat és Isteniségedet. Ezt az Eredetet, akitől származol, az Univerzumban a Kozmikus Szüleid teremtették.

Kozmikus Szüleid különleges ismertetőjeleket hordoznak magukban, és eredeted teremtési folyamata során ezeket neked továbbadják. Ez ahhoz hasonló, mint a földi szüleid esetében, akiktől bizonyos géneket örököltél. És ugyanúgy kapsz Kozmikus Szüleidtől részeket és tulajdonságokat.

Ez az üzenet sok tekintetben új. De maga az az információ, hogy minden embernek vannak Kozmikus Szülei, mindinkább elterjed az emberek között. Fontos azt is tudni, hogy minden Eredet a teremtésekor nevet kap, az Eredet-nevét.  Ennek a névnek semmiképpen nincs köze az angyal-névhez (Lélek-névhez). A 48 lépés alatt (ford: a Kryon iskola menete) újra és újra elmondjuk, mennyire fontos, hogy használd az eredet-nevedet, mert ez tartalmazza azt a rezgést, mely a DNS-ed kikódolja, és téged Isteni Önvalód tudatára ébreszt.

A magas Fény Tanácsának 36 tagja átadta az üzenetet, hogy Lady Gaia emelkedő rezgése miatt a Kozmikus Szülők egyre erősebben hatnak és mindenek előtt a Fény Úttörői fogják Kozmikus Szüleik tulajdonságait erőteljesen érezni.

Gyakran kérdezik meg tőlem, miért vannak szellemi lényeknek különböző ismertetőjegyei. Ezt szeretném röviden ismertetni.

Az Univerzumban minden lénynek saját feladata van és egy sajátos rezgéssel rendelkezik. Miután minden lény közösen a szeretetben működik, egy egység jön létre, amihez te is kapcsolódsz.

Tudnod kell, hogy különbség van a Valóság és a dualitás között. Igy lehetséges, hogy a tulajdonságok a Valóságban másként jelennek meg, mint a dualitásban. De minél többet tartózkodsz a Valóságban és minél jobban felveszed a Valóság rezgését, annál erősebben érezheted Kozmikus Szüleid jellegzetességeit, annál erősebben tudsz ennek kifejezést adni a dualitásban.

Sok ANA –t (Fényt) és  TAN’ATARA-t (Életörömet) kívánok az olvasás során.
Sabine Sangitar


 

 

EGY FÉNYLÉNY SZÜLETÉSE – Te is így teremtődtél

 

 

 

Két teremtő Angyalra van szükség, hogy egy Fény(lény) megteremtődjön. A Fényt hangfrekvenciával hozzák létre ( nemzik), mely addig vibrál, amíg a Fény egy bizonyos nagyságot, mennyiséget el nem ér. Ekkor a Fényt különböző frekvenciák köszöntik. Öröm és szeretet ünnepet ülnek a tiszteletére.

 

A kozmikus Szülők egy membránba helyezik és elviszik a különböző bolygókhoz. Ott a Fény magához veszi a bolygók energiáját. Ezt a formálódás (alakulás) fázisának nevezzük. A Kozmikus Szülők állapítják meg, mennyi energiát vesz fel a mindenkori bolygókból. Semmi nem történik véletlenül. A Kozmikus Szülők tudják, mi célból hívták életre a Fényt.

Mondok egy példát:

Ha a Kozmikus Szülők a Fényt pl. a Szíriuszhoz viszik, és úgy döntenek, hogy  ott hosszasabban időzzön, akkor nagyon sok gyógyító energiát vesz fel. A dualitásban ez azt jelenti, hogy ez az ember különleges gyógyító képességekkel rendelkezik.

 

Amint lezáródik a formálódás fázisa, a Fény egy saját eredeti (ősi) multidimenzionális hangsorral rendelkezik már. Ezt fogják az eredetnevének nevezni. A Szellemi világ elhatározta, hogy ezt a hangsort betűk formájában átadják az embereknek.

 

Végezetül a Fény(lény)t a Kozmikus Szülők az Isteni Gondolatmezőhöz vezetik. Az Isteni Forrás egy tökéletes hangzást fűz hozzá. Ő áldáscseppekkel körülöleli a Fénylényt, melyet Isten leheletének nevezünk. A Szülők most az eredeti frekvenciába visszaviszik és az ő Fénylényüknek a legmagasabb energiájú, rezgésű hangzást kezdik énekelni.

Ezáltal egy összeolvadás történik. Mély szeretettel és egy eltéphetetlen kötelékkel kapcsolódik most össze a Fénylény a Kozmikus Szülőkkel. Az összeolvadás során kerül átadásra a Fénylénynek a Szülők tulajdonsága.

 

A folyamat itt befejeződik, és a Fénylényt megszabadítják a membrántól. Ezt a membránt a Kozmikus Szülők egy fénycsarnokba viszik, ahol megőrzik, amíg a Fénylény majd egy napon ismét vissza nem tér.

 

Amikor te egy inkarnáció után visszatérsz az Univerzumba, a Kozmikus Szüleid fogadnak, és elvezetnek a membránodhoz.  A membránban tárolódik el minden, amit ebben az inkarnációdban megéltél.

 

 

( Forrás: Sabine Sangitar: Az eredetnevek könyve / 2009 / a német eredetiből fordította: Mélvin-Maja)

Sabine Sangitar tisztán halló médiumként Kozmikus Szüleidtől meghallgatta Eredetnevedet. Az alábbiakban minden kapcsolódó információt megtalálsz.

Az adatok alapján Éva-Mélvin-Maja elemezte nevedet Sangitar: „Eredetnevek Könyve” alapján.

 


 
Eredetneved:                         FABIJENNA   
Neved jelentése:                    A FEHÉR PAPNŐ
Kozmikus Szüleid:                 JÉZUS és LADY NADA
Eredeted frekvenciája:            KRISZTUSI ENERGIA FREKVENCIA

 

 

Szüleid ebbe a névbe mindent elhelyeztek, ami Téged jelent

 

Összes képességedet, feladatodat, és összes erődet. Minél inkább összekapcsolódsz neveddel, annál jobban fogod eredetenergiádat érezni.

(néha mondd ki, figyeld energiáját)

Alapvetően tudnod kell, hogy eredetedben egy rezgésből-, hangból- és színekből állsz. De esszenciád, eredeted mégis egyedülálló. Mindenesetre az emberi nyelv korlátozottságából fakadóan egy név, mely az eredetet fejezi ki, számtalan jelentést hordozhat. De esszenciád teljesen egyedi ( az egész Univerzumban csak egy van belőled és minden lény ezen a néven ismer Téged)

Olvasd át figyelmesen és a közben jelentkező érzéseiddel összegezd a végén.
Használd sokszor nevedet (mondd ki magadban, vagy amikor tudod hangosan is sokszor), ezzel egyre inkább bevonzod eredeted energiáját.

 

 

ELEMZÉS:

Sabine Sangitar: „Az eredetnevek könyve” alapján (fordítás: Mélvin-Maja)

 

 

EREDET FREKVENCIÁD - A  KRISZTUSENERGIA

 

A Krisztusenergia a megváltó energia hordozója és a szabadság hordozója. Azok az emberek, akik a Krisztusi frekvenciából származnak, szolgálatukat nagy odaadással végzik. Nagy szívvel rendelkező emberek. Mély megértéssel rendelkeznek más emberek és az ő gondjaik iránt.

 

 

SZÜLEID NEVÉNEK ELOHIM-Nyelv ELEMZÉSE

 

 

Az Univerzumban a Fény(lény)ek vibráló hangok által értik meg egymást. Az Elohim nyelvét nem kizárólag csak az Elohim területén használják, hanem ott teremtették meg és szerte az egész Univerzumban használják.

Minden egyes betű egy meghatározott tulajdonságot és energiát képvisel.

Mit jelent ez számunkra?

Emberi értelmünkkel nem tudjuk teljes mélységében felfogni. Ami számunkra fontos, hogy az egyes betűk jelentéséből fel tudod mérni, mit jelent egyes angyalok, vagy kristályok neve, ezt az energiát aztán a magad számára hasznosíthatod.

 

KOZMIKUS SZÜLŐK -  JÉZUS és LADY NADA

Az az eredet, melyet Jézus Krisztus és Lady Nada teremtettek, a feltétel nélküli szeretetet, az emberi szeretetet, az együttérzést, a megváltást, a szeretetenergia közvetítésének képességét és a beavatás végrehajtását képviseli.

A dualitásban ezek az emberek gyakran szomorúak és nagy honvágyuk van. Általában nagyon jószívű emberek, akik néha sajnos hagyják magukat kihasználni.
De minél inkább kiáradnak és felébrednek, annál intenzívebben meg tudják élni erejüket, szeretetüket és együttérzésüket. Többnyire csoportokban dolgoznak és beavatásokat adnak. Ők a szívükkel értik meg 
(a dolgokat), nagyon szeretetreméltóak és szerények.

JÉZUS KRISZTUS

Jézus Krisztus tulajdonságai a megváltó (oldó) energiák, odaadás és a feltétel nélküli szeretet árasztása és lehorgonyzása. Jézus Krisztus a biztonság és az emberek védelmének képességeit hordozza.

Jézus gyermekei hordozzák annak képességét, hogy szeretetenergiát árasztanak és beavatásokat végeznek.

 

JÉZUS neve a következő energiákat hordozza:

 

J          Alázatos szeretet

E         Strukturált szeretet

S          Gondoskodó szeretet             ( Z      Univerzális szeretet )

U         Hatalomteljes szeretet

S          Gondoskodó szeretet

 

 

LADY  NADA

Lady Nada képességei az odaadás, feltétel nélküli szeretet, a szívek ajtajának kinyitása és a gyász, és a gondok csillapítása.

 

Lady Nada neve a következő energiákat hordozza:

 

A „Lady” szó egy címet jelöl: aki ezt a címet viseli, az Jézus idejében a Földön inkarnálódott, és valami nagy dolgot vitt végbe. Ezt a címet a csakra rendszerbe energetikai mintaként ültetik be és a megfelelő pillanatban a tudati szintre hozzák.

 

 

L         Gyógyító szeretet

A         Folyékony (áramló) szeretet

D         Teremtő (alkotó) szeretet

Y         Lebegő (vibráló) szeretet

 

N         Áldó szeretet

A         Folyékony (áramló) szeretet

D         Teremtő (alkotó) szeretet

A         Folyékony (áramló) szeretet

 

 

 

A neved  FABIJENNA  betűinek kibontott jelentése:

(A Krisztusi frekvencia abc jelentése szerint)

 

 

Különösen  jelentős az 1. 2. és az utolsó betű!

Az F: a megteremtésed alapja, az A: a legfontosabb tulajdonságod, az A: az összes inkarnációd alap témáját jelenti.

 

 

Ezek a kiemelt fontosságú betűk azok, melyeknél a tulajdonság a Felső Énedtől ered ( az Atya, vagy az Anya univerzumtól, tehát Melek Metatron, vagy Shakti, de csupán egyikük energiájából. Próbálj ráérezni, melyiküket érzed közelinek, de az eredetnév beavatásnál is megkaphatod, ha előtte nem érzed biztosan.

 

 

Eredetneved első betűje hordozza teremtésed lenyomatát és megmutatja, miért teremtődtél meg.

második betű a legnagyobb képességed lenyomata. Ez a képesség felel meg legnagyobbrészt feladatodnak.

Az utolsó betű olyan lenyomatot tartalmaz, mely az összes inkarnációdban jelentős szerepet játszik. Újra és újra erre vagy hivatott. Utolsó betűddel ebben az életben is konfrontálódsz. Ha te pl. korábbi inkarnációid során sokat dolgoztál utolsó betűd témájával, akkor ez most energetikailag nagyon feltöltött és nagyon hatékony lehet.

Ezeknél mutatkozik meg Legfelső Éned hatása, ezeket tőle kaptad. (Ő teremtésed harmadik energiája)

 

 

F:        Megteremtésed alapja

Alázat: Ez azt jelenti, hogy hagyod Isteni fényed világítani és elismered saját Isteni mivoltodat.

 

A:        Legfontosabb tulajdonságod

A megváltó energia árasztója (áthozója)

 

B:        Teremtő FényRendelkezel a képességgel, hogy energiát köss meg a Földön, és ezáltal az oldó energia vonatkozásában egy új energiát teremtesz.

 

I:         A Krisztus energia csatornája: Egy külön csatornával rendelkezel, kifejezetten a Krisztusi energia számára, ezáltal nem csupán az üzenetek áradnak, hanem Jézus minden jellegzetessége.( energiájának minden aspektusa)

 

J:         Az Igaz ( ember= hitelesség): A hitelesség egy olyan tulajdonság, melyet gyakran félreértenek. Túl sok kollektív és egyéni megítélés árad ezzel a szóval. A szellemi világ részére a hitelesség azt jelenti, hogy valaki a személyes feladatát végzi és  tiszta szándékkal a Fényért létezik.

 

 

 

 

 

 

E:        Oldó ( megváltó) energia hordozóAbban az inkarnációban, amikor Jézus is a Földön élt, részesültél általa átadott energiában. Te az ő energiájának hordozója vagy és a jelenlegi inkarnációdban ezt elhozod az embereknek. Ez azt is jelenti, hogy amikor megérintesz egy embert, akkor ebből az energiából valamennyit mindig átadsz.

 

N:        Teremtő erő: Különleges képességed van a manifesztáláshoz. A tapasztalatom azt mutatja, hogy épp azok az emberek, akik ezzel a képességgel rendelkeznek, ezt nem, vagy csak alig használják. Érzik ezt az isteni hatalmat és időnként félnek tőle. Én csak bátorítani tudlak, hogy fogadd el.

 

N:        Teremtő erő: Különleges képességed van a manifesztáláshoz. A tapasztalatom azt mutatja, hogy épp azok az emberek, akik ezzel a képességgel rendelkeznek, ezt nem, vagy csak alig használják. Érzik ezt az isteni hatalmat és időnként félnek tőle. Én csak bátorítani tudlak, hogy fogadd el.

 

A:        Összes inkarnációd alap témája

A megváltó energia árasztója (áthozója)

 

Ezen tudás befogadásához sok erőt és örömet kívánok,

ELEXIER-ben,

 

Sabine Sangitar

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.