Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

NADA ELENA

OMAR TA SATT, (üdvözlés Elohim-fény nyelven) kedves NADA ELENA!

Sabine Sangitar lecsatornázta számodra az eredetnevedet, a kozmikus szüleidet, és a származásodat.

 

Az erdetneved: Nada Elena

 

Jelentése: Krisztus Szeretete

 

Kozmikus szülők: Jézus és Lady Nada

 

Származás: Krisztusi frekvencia

 

A szüleid mindent beletettek ebbe a névbe, ami te vagy:

 

Az összes képességedet, feladatodat, és minden erődet. Minél jobban összekötődsz a neveddel, annál jobban fogod ezt az eredetenergiát érezni.

 

Alapvetően tudnod kell, hogy hogy eredetedben rezgésből, hangból, és színből állsz. De az esszenciád egyedülálló az univerzumban. Mindenesetre az emberi nyelv behatároltságából kifolyólag egy névnek, ami az eredetet fejezi ki, több különböző jelentése is lehet. De az esszencia egyedülálló.

 

Sok erőt és örömöt kívánunk neked ezzel az átadással!

 

Sabine - Sangitar

 

és a SHIMAA csapata

 

Kedves Nada Elena!

A te esszenciád, melyet a Földön fénylényként magadban hordasz, az Univerzumban egy energiamezőbe van lehorgonyozva. Ezt az energiamezőt a szellemvilág az Eredetként határozza meg. Ez az Eredet mindent magában foglal, a te komplett mátrixodat, valamint a feladatot, amiért ez az energiamező létrejött. Egyszer ebből az energiamezőből egy rész lehasadt, hogy önmagát különböző módokon megismerje és inkarnálja. Ez az Isteni Mag, melyet magadban hordasz. Ő egyedülálló (egyedi) és ő biztosítja a személyiségedet, a tulajdonságaidat és Isteniségedet. Ezt az Eredetet, akitől származol, az Univerzumban a Kozmikus Szüleid teremtették.

 

Kozmikus Szüleid különleges ismertetőjeleket hordoznak magukban, és eredeted teremtési folyamata során ezeket neked továbbadják. Ez ahhoz hasonló, mint a földi szüleid esetében, akiktől bizonyos géneket örököltél. És ugyanúgy kapsz Kozmikus Szüleidtől részeket és tulajdonságokat.

 

Ez az üzenet sok tekintetben új. De maga az az információ, hogy minden embernek vannak Kozmikus Szülei, mindinkább elterjed az emberek között. Fontos azt is tudni, hogy minden Eredet a teremtésekor nevet kap, az Eredet-nevét.  Ennek a névnek semmiképpen nincs köze az angyal-névhez (Lélek-névhez). A 48 lépés alatt (ford: a Kryon iskola menete) újra és újra elmondjuk, mennyire fontos, hogy használd az eredet-nevedet, mert ez tartalmazza azt a rezgést, mely a DNS-ed kikódolja, és téged Isteni Önvalód tudatára ébreszt.

 

A magas Fény Tanácsának 36 tagja átadta az üzenetet, hogy Lady Gaia emelkedő rezgése miatt a Kozmikus Szülők egyre erősebben hatnak és mindenek előtt a Fény Úttörői fogják Kozmikus Szüleik tulajdonságait erőteljesen érezni.

 

Gyakran kérdezik meg tőlem, miért vannak szellemi lényeknek különböző ismertetőjegyei. Ezt szeretném röviden ismertetni.

 

Az Univerzumban minden lénynek saját feladata van és egy sajátos rezgéssel rendelkezik. Miután minden lény közösen a szeretetben működik, egy egység jön létre, amihez te is kapcsolódsz. Én minden nap csatornázok Kryon tanulók részére eredet-neveket, melyek jelentése: a kozmikus szülők és az eredet. Amióta a Fény Magas Tanácsa átadta az üzenetet, hogy a kozmikus szülők egyre erősebben hatnak, sok ember tudni szeretné, milyen jellegzetességeket hordoznak Kozmikus Szüleik. Ezért határoztam el, hogy a különböző kozmikus szülők tulajdonságait lejegyzem.

 

Tudnod kell, hogy különbség van a Valóság és a dualitás között. Így lehetséges, hogy a tulajdonságok a Valóságban másként jelennek meg, mint a dualitásban. De minél többet tartózkodsz a Valóságban és minél jobban felveszed a Valóság rezgését, annál erősebben érezheted Kozmikus Szüleid jellegzetességeit, annál erősebben tudsz ennek kifejezést adni a dualitásban.

 

Sok ANA –t (Fényt) und TAN’ATARA-t (Életörömet) kívánok az olvasás során.

 

Sabine Sangitar

 

 

 

EGY FÉNYLÉNY SZÜLETÉSE

 

TE IS ÍGY TEREMTŐDTÉL

 

Két teremtő Angyalra van szükség, hogy egy Fény (lény) megteremtődjön. A Fényt hangfrekvenciával hozzák létre (nemzik), mely addig vibrál, amíg a Fény egy bizonyos nagyságot, mennyiséget el nem ér. Ekkor a Fényt különböző frekvenciák köszöntik. Öröm és szeretet ünnepet ülnek a tiszteletére.

 

A kozmikus Szülők egy membránba helyezik és elviszik a különböző bolygókhoz. Ott a Fény magához veszi a bolygók energiáját. Ezt a formálódás (alakulás) fázisának nevezzük. A Kozmikus Szülők állapítják meg, mennyi energiát vesz fel a mindenkori bolygókból. Semmi nem történik véletlenül. A Kozmikus Szülők tudják, mi célból hívták életre a Fényt.

 

Mondok egy példát:

 

Ha a Kozmikus Szülők a Fényt pl. a Szíriuszhoz viszik, és úgy döntenek, hogy ott hosszasabban időzzön, akkor nagyon sok gyógyító energiát vesz fel. A dualitásban ez azt jelenti, hogy ez az ember különleges gyógyító képességekkel rendelkezik.

 

Amint lezáródik a formálódás fázisa, a Fény egy saját eredeti (ősi) multidimenzionális hangsorral rendelkezik már. Ezt fogják az eredetnevének nevezni. A Szellemvilág elhatározta, hogy ezt a hangsort betűk formájában átadják az embereknek.

 

Végezetül a Fény (lény)-t a Kozmikus Szülők az Isteni Gondolatmezőhöz vezetik. Az Isteni Forrás egy tökéletes hangzást fűz hozzá. Ő áldáscseppekkel körülöleli a Fénylényt, melyet Isten leheletének nevezünk. A Szülők most az eredeti frekvenciába visszaviszik és az ő Fénylényüknek a legmagasabb energiájú, rezgésű hangzást kezdik énekelni.

 

Ezáltal egy összeolvadás történik. Mély szeretettel és egy eltéphetetlen kötelékkel kapcsolódik most össze a Fénylény a Kozmikus Szülőkkel. Az összeolvadás során kerül átadásra a Fénylénynek a Szülők tulajdonsága.

 

A folyamat itt befejeződik, és a Fénylényt megszabadítják a membrántól. Ezt a membránt a Kozmikus Szülők egy fénycsarnokba viszik, ahol megőrzik, amíg a Fénylény majd egy napon ismét vissza nem tér.

 

Amikor te egy inkarnáció után visszatérsz az Univerzumba, a Kozmikus Szüleid fogadnak, és elvezetnek a membránodhoz.  A membránban tárolódik el minden, amit ebben az inkarnációdban megéltél.

 

(Forrás: Sabine Sangitar: Az eredetnevek könyve / 2009 /

a német eredetiből fordította: Mélvin-Maja)

 

EREDETNEVED: NADA ELENA

 

JELENTÉSE: KRISZTUS SZERETETE                  

 

KOZMIKUS SZÜLEID: JÉZUS ÉS LADY NADA

 

SZÁRMAZÁSOD FREKVENCIÁJA: KRISZTUSI FREKVENCIA

 

Olvasd át figyelmesen és a közben jelentkező érzéseiddel összegezd a végén. Használd sokszor nevedet (mondd ki magadban, vagy amikor tudod hangosan is), ezzel egyre inkább bevonzod eredeted energiáját.

 

Szüleid ebbe a névbe mindent elhelyeztek, ami Téged jelent:

 

Összes képességedet, feladatodat, és összes erődet. Minél inkább összekapcsolódsz neveddel, annál jobban fogod eredetenergiádat érezni. (néha mondd ki, figyeld energiáját)

 

Alapvetően tudnod kell, hogy eredetedben egy rezgésből, hangból és színekből állsz. De esszenciád, eredeted mégis egyedülálló. Mindenesetre az emberi nyelv korlátozottságából fakadóan egy név, mely az eredetet fejezi ki, számtalan jelentést hordozhat. De esszenciád teljesen egyedi (az egész Univerzumban csak egy van belőled és minden lény ezen a néven ismer Téged)

 

Eredeted energiája: A Krisztus Energia

 

A Krisztusi energia a megváltás energia és a szabadság hordozója. Az emberek, akik a krisztusi frekvenciából származnak olyan emberek, akik nagy odaadással végzik a dolgukat a földön. Nagy szívük van, mély megértésük a többi ember és gondjaik iránt.

 

Szüleid Nevének ELOHIM-Nyelv elemzése:

 

9. FEJEZET: Az Elohim nyelve

Sabine Sangitar: „Az eredetnevek könyve” c. könyvből részlet (Fordítás: Mélvin-Maja)

 

Az Univerzumban a Fény(lény)ek vibráló hangok által értik meg egymást. Az Elohim nyelvét nem kizárólag csak az Elohim területén használják, hanem ott teremtették meg és szerte az egész Univerzumban használják.

Minden egyes betű egy meghatározott tulajdonságot és energiát képvisel.

Mit jelent ez számunkra?

Emberi értelmünkkel nem tudjuk teljes mélységében felfogni. Ami számunkra fontos, hogy az egyes betűk jelentéséből fel tudod mérni, mit jelent egyes angyalok, vagy kristályok neve, ezt az energiát aztán a magad számára hasznosíthatod.

 

Jézus Krisztus (Lord Sananda) a következő energiákat hordozza (az Elohoim nyelve szerint):

Képességei: megváltás energiát, odaadást és feltétel nélküli szeretetet hozni, és lehorgonyozni. Jézus Krisztus az emberek biztonságának és a védelmének képességét hordozza.

 

JÉZUS

 

J – Alázatos szeretet

 

E – Strukturált szeretet

 

S - Gondoskodó szeretet

 

U - Hatalom teljes szeretet

 

S - Gondoskodó szeretet

 

 

 

Lady Nada neve a következő energiákat hordozza (az Elohim nyelve szerint):

Képességei: odaadás, feltétel nélküli szeretet, a szív ajtóinak a nyitása, a szomorúság és a gondok enyhítése.

 

LADY NADA

 

L – Gyógyító szeretet

 

A - Folyó/ Áradó szeretet

 

D – Teremtő szeretet

 

Y – Vibráló szeretet

 

 

N – Megáldó szeretet

 

A - Folyó/ Áradó szeretet

 

D – Teremtő szeretet

 

A - Folyó/ Áradó szeretet

 

 

A neved – NADA ELENA - betűinek kibontott jelentése (a Krisztusi frekvencia abc jelentése szerint):

1.szó: 1. betű: N - a megteremtés alapja 2. betű: A – a legnagyobb képesség

utolsó betű: A: az összes inkarnációd alap témáját jelenti.

2. szó: 1. betű: E - a második hordozott képesség

Ezek a kiemelt fontosságú betűk azok, melyeknél a tulajdonság a Felső Énedtől ered: vagy Melek Metatrontól, vagy Shaktitól, de csupán egyikük energiájából. Esetleg próbálj ráérezni, melyiküket érzed közelinek.

Eredetneved első szavának első betűje: „N” hordozza teremtésed lenyomatát és megmutatja, miért teremtődtél meg.

Az első szó második betűje: „A” a legnagyobb képességed lenyomata. Ez a képesség felel meg legnagyobbrészt feladatodnak.

Az utolsó betű: „A” olyan lenyomatot tartalmaz, mely az összes inkarnációdban jelentős szerepet játszik. Újra és újra erre vagy hivatott. Utolsó betűddel ebben az életben is konfrontálódsz. Ha te pl. korábbi inkarnációid során sokat dolgoztál utolsó betűd témájával, akkor ez most energetikailag nagyon feltöltött és nagyon hatékony lehet.

Neved második szavának első betűje „E” a második hordozott képességedet jelöli

 

N - Teremtő erő – (Megteremtettséged alapja, oka)

Különleges képességed van a manifesztálásra. A tapasztalatom azt mutatja, hogy éppen azok az emberek, akiknek ez a képessége, ezt nem, vagy alig használják. Érzik ugyan magukban ezt az isteni erőt/hatalmat, de néha félnek tőle. Csak bátorítani tudlak benneteket, hogy használjátok.

 

A – A megváltás energia közvetítője – (A legfontosabb képességed)

 

D – Erősítés

Az energiák és a fénytest erősítése.

 

A – A megváltás energia közvetítője – (Minden inkarnációd alaptémája)

 

 

E – Megváltás energia hordozó – (Második hordozott képességed)

Abban az inkarnációdban, amelyben Jézus is élt energiát adott át neked. Az ő energiáinak vagy tehát a hordozója. Ebben az inkarnációdban pedig elhozod ezt az energiát az embereknek. Ez azt is jelenti, hogy mindig, amikor csak megérintesz egy embert, valami átadódik ebből az energiából.

 

L - Az isteniség csatornája

Különösen kimunkált csatornád van az üzenetek, a gyógyító energia, vagy más energiák számára, ami a szellemvilágból érkezik.

 

E – Megváltás energia hordozó

Abban az inkarnációdban, amelyben Jézus is élt energiát adott át neked. Az ő energiáinak vagy tehát a hordozója. Ebben az inkarnációdban pedig elhozod ezt az energiát az embereknek. Ez azt is jelenti, hogy mindig, amikor csak megérintesz egy embert, valami átadódik ebből az energiából.

 

N: Teremtő erő

Különleges képességed van a manifesztálásra. A tapasztalatom azt mutatja, hogy éppen azok az emberek, akiknek ez a képessége, ezt nem, vagy alig használják. Érzik ugyan magukban ezt az isteni erőt/hatalmat, de néha félnek tőle. Csak bátorítani tudlak benneteket, hogy használjátok.

 

A – A megváltás energia közvetítője

 

„A felettes én (Eredetnevek könyve 5. Fejezet)

A felettes én egy nagyon komplex téma. Az emberi értelemmel csak kevéssé felfogható. Más könyvekben már sokat írtak erről. Sokan mélyen ülő mintákat hordoznak magukban, hogyan kell lenniük a dolgoknak ahhoz, hogy az emberi értelem követni is tudja őket.

A magam részéről csak annyit mondhatok, az én információm a szellemvilágról egészen másak, mint amiről eddig a könyvekben olvashattál. Minden embernek azonban el kell döntenie, mit hisz, és mi az, amit helyesnek érez.

Az én információim a szellemvilágról tehát a következők:

Egy fény teremtésénél három felettes én áll rendelkezésre, akik összeolvadnak a fénnyel. Melek Metatron, Shakti és Jézus, a Krisztus. Ezek azok a tiszta isteni energiák, akik a teremtett fénnyel összeolvadnak, tovább adva képességeiket az adott fénynek. Nekem is új volt, hogy az összeolvadás csak egyikükkel történik meg. Ez mindig ugyanaz marad. Úgy, mikor az eredetneved minőségeit megkapod, az összeolvadáskor a felettes éned képességei is beléd kerülnek.

Fontos azonban tudni, hogy itt a dualitásban csak a felébredéseddel kezdenek el a felettes éned képességei is hatni. A felébredésednél ugyanis egy tudatos összeolvadás történik a felettes éneddel.  Így a felettes éned a földi életedben is megjelenik, és kibontakozhatnak a képességei.”

 

A Felettes Én általi összeolvadásból származó lenyomatok

„Előtte azonban egy megjegyzés: Ha a származásod az El’Shaddai mezője, akkor a felettes éned soha nem lehet Metatron, ha a származásod a Shekina frekvenciája, akkor soha nem lehet Shakti, ha pedig a Krisztusenergia, akkor értelem szerűen nem lehet a felettes éned Jézus.”

 

Ha a Felettes Én Metatron, az El’Shaddai frekvenciából hat:

 

N – Teremtő erő

Rendelkezel a manifesztálás képességével. A tapasztalataim azt mutatják, hogy éppen azok az emberek, akik ezzel a képességgel rendelkeznek, ezt nem, vagy alig használják. Érzik ugyan magukban az isteni erőt, de félnek tőle. Csak bátorítani tudlak, hogy vesd be ezt a képességedet.

 

A – A csatornázás képessége

 

A – A csatornázás képessége

 

E – A tett bátorsága

A tett bátorsága azt jelenti, hogy képes vagy olyan utakon járni, amelyeken mások még nem jártak. A nyomok hátrahagyásához, amelyeket később mások is követnek majd, bátorság szükséges.

 

Ha Shakti, akkor a Shekina frekvenciából hat:

 

N – Bátorság

Boldognak érezheted magad, hogy rendelkezel ezzel a képességgel, mert épp a spirituális munka igényel bátorságot. Bátorságot, hogy a változásokat üdvözöld, bátorságot, hogy a kollektív energiákból kiszabadulj. A kérdésre, miért nem úgy mennek a dolgok, ahogy menniük kellene, azt válaszolom: szükség van egy lépésre. Ez egy olyan lépés, amit senki nem tud megtenni érted. Ez a bátorság lépése.

A – Gyógyítása a földnek

 

A – Gyógyítása a földnek

 

E – Harcos fény

Nagyon mély tiszta szándék vezérel, készen állsz harcolni a fényért, anélkül, hogy figyelembe vennéd te magad hogy vagy ebben. Számodra csak a nagy egész számít. Rengeteg bátorság szükséges ehhez.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.