Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

ASMAHIM

OMAR TA SATT, (üdvözlés Elohim-fény nyelven) kedves ASMAHIM!

Sabine Sangitar lecsatornázta számodra az eredetnevedet, a Kozmikus Szüleidet, és a Származásod Frekvenciáját.

Az Erdetneved: ASMAHIM

Jelentése: A Templomisten

Kozmikus Szüleid: Shakti és Shiva

Származásod frekvenciája: Shekina Frekvencia

A te esszenciád, melyet a Földön fénylényként magadban hordasz, az Univerzumban egy energiamezőbe van lehorgonyozva. Ezt az energiamezőt a Szellemvilág az Eredetként határozza meg. Ez az Eredet mindent magában foglal, a te komplett mátrixodat, valamint a feladatot, amiért ez az energiamező létrejött.

Egyszer ebből az energiamezőből egy rész lehasadt, hogy önmagát különböző módokon megismerje és inkarnálja. Ez az Isteni Mag, melyet magadban hordasz. Ő egyedülálló (egyedi) és ő biztosítja a személyiségedet, a tulajdonságaidat és Isteniségedet. Ezt az Eredetet, akitől származol, az Univerzumban a Kozmikus Szüleid teremtették.

Kozmikus Szüleid különleges ismertetőjeleket hordoznak magukban, és eredeted teremtési folyamata során ezeket neked továbbadják. Ez ahhoz hasonló, mint a földi szüleid esetében, akiktől bizonyos géneket örököltél. Ugyanígy kapsz Kozmikus Szüleidtől részeket és tulajdonságokat.

Ez az üzenet sok tekintetben új. De maga az az információ, hogy minden embernek vannak Kozmikus Szülei, mindinkább elterjed az emberek között.

Fontos azt is tudni, hogy minden Eredet a teremtésekor nevet kap, az Eredet-nevét. 

Ennek a névnek semmiképpen nincs köze az angyal-névhez (Lélek-névhez). A 48 lépés alatt (ford: a Kryon iskola menete) újra és újra elmondjuk, mennyire fontos, hogy használd az eredet-nevedet, mert ez tartalmazza azt a rezgést, mely a DNS-ed kikódolja, és téged Isteni Önvalód tudatára ébreszt.

A magas Fény-Tanácsának 36 tagja átadta az üzenetet, hogy Lady Gaia emelkedő rezgése miatt a Kozmikus Szülők egyre erősebben hatnak és mindenek előtt a Fény Úttörői fogják Kozmikus Szüleik tulajdonságait erőteljesen érezni.

Gyakran kérdezik meg tőlem, miért vannak szellemi lényeknek különböző ismertetőjegyei. Ezt szeretném röviden ismertetni.

Az Univerzumban minden lénynek saját feladata van, és egy sajátos rezgéssel rendelkezik. Miután minden lény közösen a szeretetben működik, egy Egység jön létre, amihez te is kapcsolódsz.

Én minden nap csatornázok Kryon-tanulók részére eredet-neveket, melyek jelentése: a kozmikus szülők és az eredet. Amióta a Fény Magas Tanácsa átadta az üzenetet, hogy a Kozmikus Szülők egyre erősebben hatnak, sok ember tudni szeretné, milyen jellegzetességeket hordoznak Kozmikus Szüleik. Ezért határoztam el, hogy a különböző Kozmikus Szülők tulajdonságait lejegyzem.

Tudnod kell, hogy különbség van a Valóság és a dualitás között. Így lehetséges, hogy a tulajdonságok a Valóságban másként jelennek meg, mint a dualitásban. De minél többet tartózkodsz a Valóságban és minél jobban felveszed a Valóság rezgését, annál erősebben érezheted Kozmikus Szüleid jellegzetességeit, és annál erősebben tudsz ennek kifejezést adni a dualitásban.

A szüleid mindent beletettek ebbe a névbe, ami te vagy:

Az összes képességedet, feladatodat, és minden erődet. Minél jobban összekötődsz a neveddel, annál jobban fogod ezt az eredetenergiát érezni.

Alapvetően tudnod kell, hogy eredetedben rezgésből, hangból, és színből állsz. De az esszenciád egyedülálló az univerzumban.

Mindenesetre az emberi nyelv behatároltságából kifolyólag egy névnek, ami az eredetet fejezi ki, több különböző jelentése is lehet. De az esszencia egyedülálló.

Sok erőt és örömöt kívánunk neked ezzel az átadással!

Sabine - Sangitar

és a SHIMAA csapata

 

EGY FÉNYLÉNY SZÜLETÉSE

TE IS ÍGY TEREMTŐDTÉL

 Két teremtő Angyalra van szükség, hogy egy Fény (lény) megteremtődjön. A Fényt hangfrekvenciával hozzák létre (nemzik), mely addig vibrál, amíg a Fény egy bizonyos nagyságot, mennyiséget el nem ér. Ekkor a Fényt különböző frekvenciák köszöntik. Öröm és szeretet ünnepet ülnek a tiszteletére.

A kozmikus Szülők egy membránba helyezik és elviszik a különböző bolygókhoz. Ott a Fény magához veszi a bolygók energiáját. Ezt a formálódás (alakulás) fázisának nevezzük. A Kozmikus Szülők állapítják meg, mennyi energiát vesz fel a mindenkori bolygókból. Semmi nem történik véletlenül. A Kozmikus Szülők tudják, mi célból hívták életre a Fényt.

Mondok egy példát:

Ha a Kozmikus Szülők a Fényt pl. a Szíriuszhoz viszik, és úgy döntenek, hogy ott hosszasabban időzzön, akkor nagyon sok gyógyító energiát vesz fel. A dualitásban ez azt jelenti, hogy ez az ember különleges gyógyító képességekkel rendelkezik.

Amint lezáródik a formálódás fázisa, a Fény egy saját eredeti (ősi) multidimenzionális hangsorral rendelkezik már. Ezt fogják az eredetnevének nevezni. A Szellemi világ elhatározta, hogy ezt a hangsort betűk formájában átadják az embereknek.

Végezetül a Fény (lény)-t a Kozmikus Szülők az Isteni Gondolatmezőhöz vezetik. Az Isteni Forrás egy tökéletes hangzást fűz hozzá. Ő áldáscseppekkel körülöleli a Fénylényt, melyet Isten leheletének nevezünk. A Szülők most az eredeti frekvenciába visszaviszik és az ő Fénylényüknek a legmagasabb energiájú, rezgésű hangzást kezdik énekelni.

Ezáltal egy összeolvadás történik. Mély szeretettel és egy eltéphetetlen kötelékkel kapcsolódik most össze a Fénylény a Kozmikus Szülőkkel. Az összeolvadás során kerül átadásra a Fénylénynek a Szülők tulajdonsága.

A folyamat itt befejeződik, és a Fénylényt megszabadítják a membrántól. Ezt a membránt a Kozmikus Szülők egy fénycsarnokba viszik, ahol megőrzik, amíg a Fénylény majd egy napon ismét vissza nem tér.

Amikor te egy inkarnáció után visszatérsz az Univerzumba, a Kozmikus Szüleid fogadnak, és elvezetnek a membránodhoz.  A membránban tárolódik el minden, amit ebben az inkarnációdban megéltél.

( Forrás: Sabine Sangitar: Az eredetnevek könyve / 2009 / a német eredetiből fordította: Mélvin-Maja)

 

Shekina Frekvenciája

Shekina teremtőmezeje egy női, tiszta és egyszerű isteni mező. Sokáig nem tudtam megérteni, miért származik oly sok férfi ebből a női teremtő mezőből. Hogy ezt megértsük, vissza kell mennünk az eredettörténetbe.

Amikor Lucifer elválasztotta magát az isteni merkabától, és mint üstökös jégeső a 387 bolygóra bevágódott, és a mélybe rántotta őket, a bolygónk férfias energiájának nagy részét is a mélybe rántotta. Nagyon sok nőies energiára volt szükség, hogy egyensúlyt teremtsen. A korábbi korszakokban még keményebb volt, mint ma. Az arany korban a férfiakat fényharcosoknak teremtették, akik a fényért harcoltak. Shekina teremtő mezeje által sok nőies energiát kaptak, amit a földre kellett vinniük.

Ezért érzi magát sok férfi, aki a Shekinából származik szétszakítottnak. Az egyik oldalon érzik magukban a harcos energiát, a másik oldalon ezek a férfiak nagyon beleérzőek és sebezhetők. Én, Sabine Sangitar szeretném kifejezni nektek hatalmas elismerésemet, mert tudom, hogy sokaknak közületek milyen nehezére esik ezt a szétszakítottságot kibírni. Olyan sokat tettetek, és tesztek még ma is a földért.

SZÜLEID NEVÉNEK ELOHIM-Nyelv ELEMZÉSE

9. FEJEZET: Az Elohim nyelve

Sabine Sangitar: „Az eredetnevek könyve” c. könyvből ( Fordítás: Mélvin-Maja)

Az Univerzumban a Fény(lény)ek vibráló hangok által értik meg egymást. Az Elohim nyelvét nem kizárólag csak az Elohim területén használják, hanem ott teremtették meg és szerte az egész Univerzumban használják.

Minden egyes betű egy meghatározott tulajdonságot és energiát képvisel.

Mit jelent ez számunkra?

Emberi értelmünkkel nem tudjuk teljes mélységében felfogni. Ami számunkra fontos, hogy az egyes betűk jelentéséből fel tudod mérni, mit jelent egyes angyalok, vagy kristályok neve, ezt az energiát aztán a magad számára hasznosíthatod.

Shakti

Az ő képességei: lágyság, gondoskodás, akarat és szándék.

Betűinek az Elohim abc szerinti jelentései:

S - Gondoskodó szeretet

H - Utazó/ Veled tartó szeretet

A – Folyó/ Áradó szeretet

K – Mágneses szeretet

T - Odaadó szeretet

I - Kísérő szeretet

 

Shiva

Shiva isteni státuszra emelkedett. Az ő képességei: tiszta szándék, a tett bátorsága, szabadság és nemesség.

Betűinek az Elohim abc szerinti jelentései:

S – Gondoskodó szeretet

H – Utazó/ Veled tartó szeretet

I - Kísérő szeretet

V - Koronázó szeretet

A – Folyó/ Áradó szeretet

 

A neved ASMAHIM betűinek kibontott jelentése:

(A Shekina Frekvencia abc jelentése szerint)

Eredetneved lenyomatok hangsora. Az eredetnevek átadása a Szellemi világ által biztosított lehetőség, hogy számodra egy név hangzásán keresztül ezt elhozzák neked. Minden betűnek külön jelentése van.

Különösen jelentős az 1. 2. és az utolsó betű!

Az A: a megteremtésed alapja, a S: a legfontosabb tulajdonságod, az M: az összes inkarnációd alap témáját jelenti.

Ezek a kiemelt fontosságú betűk azok, melyeknél a tulajdonság a Felső Énedtől ered (az Atya, Anya vagy a Fiú univerzumtól, tehát Melek Metatron, Shakti, vagy Jézustól (Lord Sananda), de csupán egyikük energiájából. Esetleg próbálj ráérezni, melyiküket érzed közelinek, de a beavatásnál megkapod.

Eredetneved első betűje hordozza teremtésed lenyomatát és megmutatja, miért teremtődtél meg.

A második betű a legnagyobb képességed lenyomata. Ez a képesség felel meg legnagyobbrészt feladatodnak.

Az utolsó betű olyan lenyomatot tartalmaz, mely az összes inkarnációdban jelentős szerepet játszik. Újra és újra erre vagy hivatott. Utolsó betűddel ebben az életben is konfrontálódsz. Ha te pl. korábbi inkarnációid során sokat dolgoztál utolsó betűd témájával, akkor ez most energetikailag nagyon feltöltött és nagyon hatékony lehet.

Ezeknél mutatkozik meg Legfelső Éned hatása, ezeket tőle kaptad. (Ő teremtésed harmadik energiája.)

 

 

A – Gyógyítása a földnek – megteremtésed alapja

S – A manifesztálás mestere - legnagyobb képességed

Képes vagy rá, hogy az öreg istenek értékes energiáit a földön manifesztáld. Ez az is jelenti, hogy egyik inkarnációdban mágikus kiképzést kaptál, és egy mágikus színsugárral rendelkezel.

M – Bolygók energiahordozója – legfontosabb képességed

Rendelkezel a képességgel, hogy hogy a különböző bolygókra energiát vigyél. A szellemvilágtól tudom, hogy itt arról a 387 bolygóról van szó, amelyek egykor a dualitásba zuhantak. Az emberi síkon ezt a szinusz sugaraddal tudod megtenni.

A – Gyógyítása a földnek

H – Hűség

A hűség az a képesség, hogy az eredet fényeddel energiát terjessz el a földön.

I – Az energiák őrzője

Képes vagy az energiákat felügyelni. Ez például a dimenziókapuk nyitásánál nagyon fontos. Mindenhol, ahol energiák vannak lehorgonyozva, biztosra kell menni, hogy azok ne változhassanak meg.

M – Bolygók energiahordozója – minden inkarnációd alaptémája

Rendelkezel a képességgel, hogy hogy a különböző bolygókra energiát vigyél. A szellemvilágtól tudom, hogy itt arról a 387 bolygóról van szó, amelyek egykor a dualitásba zuhantak. Az emberi síkon ezt a szinusz sugaraddal tudod megtenni.

 

 

5. Fejezet – A felettes én

A felettes én egy nagyon komplex téma. Az emberi értelemmel csak kevéssé felfogható. Más könyvekben már sokat írtak erről. Sokan mélyen ülő mintákat hordoznak magukban, hogyan kell lenniük a dolgoknak ahhoz, hogy az emberi értelem követni is tudja őket.

A magam részéről csak annyit mondhatok, az én információm a szellemvilágról egészen másak, mint amiről eddig a könyvekben olvashattál. Minden embernek azonban el kell döntenie, mit hisz, és mi az, amit helyesnek érez.

Az én információim a szellemvilágról tehát a következők:

Egy fény teremtésénél három felettes én áll rendelkezésre, akik összeolvadnak a fénnyel. Melek Metatron, Shakti és Jézus, a Krisztus. Ezek azok a tiszta isteni energiák, akik a teremtett fénnyel összeolvadnak, tovább adva képességeiket az adott fénynek. Nekem is új volt, hogy az összeolvadás csak egyikükkel történik meg. Ez mindig ugyanaz marad. Úgy, mikor az eredetneved minőségeit megkapod, az összeolvadáskor a felettes éned képességei is beléd kerülnek.

Fontos azonban tudni, hogy itt a dualitásban csak a felébredéseddel kezdenek el a felettes éned képességei is hatni. A felébredésednél ugyanis egy tudatos összeolvadás történik a felettes éneddel.  Így a felettes éned a földi életedben is megjelenik, és kibontakozhatnak a képességei.

Azoknak az embereknek, akik a Kryon iskola 48 lépésén végig mennek, szeretném mondani, ez a tudatos összeolvadás a 48. lépésben következik el. A felébredéskor ugyanis felszabadul egy olyan energia, amelyik lehetővé teszi számodra, hogy élhesd a földön a képességeidet. A felismerés, ki vagy te valójában, szabaddá válik.

Ezek az információk adják hozzá, hogy az eredetneved első, második és harmadik betűi milyen formában hatnak. Ezt finomhangolásnak is értelmezheted, ami arra utal, hogy a felébredésed után a minőségeid milyen irányba fejlődnek.

Felettes Éned: Jézus Krisztus

Eredetneved első, második és utolsó betűjének a Krisztus energia szerinti jelentése:

A – A megváltás energia közvetítője

S - Vidámság

Ez a képesség azt jelenti, hogy kifejezetten szép belső gyermekkel rendelkezel. Ez azt is jelenti, hogy rendkívül intuitív vagy, és szívből cselekszel. Kérlek, mindig törődj ezzel a belső gyermekkel, mert ennél a képességnél ez nagyon fontos.

M – A tudás követe

Az a képességed, hogy Jézus tudásának üzeneteit fogadd.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.